Mông Lung Với Những Lựa Chọn Cuộc Đời
JAN 22
Description Community
About

Tôi đã và đang mông lung với cuộc sống, tương lai của chính mình. Đã từng sụp đổ và cũng đã từng đứng dậy nhiều lần, nhưng tất cả quãng thời gian đó đều khiến tôi phải sống chậm lại, suy nghĩ mọi thứ và nó đã từng rất khó khăn nhường nào...

Comments