Cho Đi Và Không Cần Nhận Lại?
SEP 19, 2021
Description Community
About

Đó chính là câu nói lố bịch nhất mà tôi từng nghe.


Sống ở đời, chả việc gì phải quá tốt với một ai đó trừ khi họ là người thân của bạn. Hay ngay cả đến người thân mà không tốt thì cũng nên cho dẹp tiệm sớm.


Nói thật là tôi không đánh giá cao với những người có suy nghĩ như vậy...

Comments