#38. Hãy cứ đi phỏng vấn, dù vẫn yêu công ty
JUN 25
Description Community
About

Vì sao công việc ổn định đến mấy vẫn nên đi phỏng vấn bên ngoài? Bài học từ một cú tát của cuộc đời

Comments