#25. Có một kiểu khách hàng luôn luôn phản đối
MAR 26
Description Community
About

Phản đối của khách hàng luôn là khúc xương khó nhằn của bất kỳ dân sales nào. Cũng vì nó mà nhiều người sợ không dám làm sales; cũng vì nó mà dân sales chuyên nghiệp trở nên "lỳ lợm" hơn trước sự tức giận của người khác

Thực chất sự "lỳ lợm" này không hẳn là sự "chai mặt". Sales cũng là con người, có những tình cảm, cảm xúc như bất kỳ ai khác. Sự "lỳ lợm" không phải là sự chai sạn về cảm xúc; mà là khả năng điều khiển cảm xúc bên trong tới độ thành thục của mỗi chiến binh sales.

Hãy cùng Chuyện đời sales tìm hiểu cách điều khiển cảm xúc bên trong này, để khiến cho chẳng những công việc xử lý phản đối khách hàng trở nên nhẹ nhàng, mà cuộc sống của mỗi người cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.


Comments