#29 Chứng quyền có đảm bảo là gì?
AUG 14, 2021
Description Community
About

Tiếp tục với những khái niệm CHỨNG QUYỀN LÀ GÌ? Ở số podcast trước, hôm nay chúng ta sẽ đến với một khái niệm khá thú vị không kém đó chính là CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO.

Đã có chứng quyền, vậy thì chứng quyền có đảm bảo khác gì? Mời bạn cùng lắng nghe!

Comments