#25 Tay chơi lớn là ai?
AUG 06, 2021
Description Community
About

Khác với Thuật ngữ “Nhà tạo lập Thị trường” được Ủy ban Chứng khoán thừa nhận trong các Văn bản Pháp luật, thì từ “Tay chơi lớn” chỉ được dịch đơn thuần từ Nước ngoài về với tên Tiếng Anh là BigBoys. Mời bạn cùng Money Studio tìm hiểu về khái niệm này vào podcast hôm nay nhé! 

Comments