#19 Cổ tức bằng tiền là gì?
JUL 29, 2021
Description Community
About

Chắc hẳn đối với các nhà đầu tư, cổ tức là một phần luôn được quan tâm vào các dịp cuối năm khi mà công ty tiến hành trả cổ tức cho nhà đầu tư. Có hai loại cổ tức được trả cho nhà đầu tư, đó là cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu. Hôm nay, Money Studio sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về cổ tức bằng tiền.

Comments