#18 Thị giá là gì?
JUL 28, 2021
Description Community
About

Nếu như ở số trước, Money Studio đã cùng bạn tìm hiểu về mệnh giá chứng khoán là gì? Thì hôm nay Money Studio sẽ cùng bạn tìm hiểu về thị giá là gì? 

Comments