#14 Chào bán chứng khoán ra công chúng là gì?
JUL 22, 2021
Description Community
About

Nhằm thu hút đầu tư và mở rộng nguồn vốn, doanh nghiệp lên sàn sẽ có hình thức chào bán cổ phiếu. Việc chào bán không chỉ ở phạm vi hẹp mà đối tượng hướng đến là thị trường cổ phiếu đại chúng. Vậy chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định như nào? Mời bạn đến với nội dung podcast hôm nay cùng Money Studio.

Comments