#12 Cổ phần hóa là gì?
JUL 20, 2021
Description Community
About

Trong các khái niệm về tài chính, chắc hẳn ta từng nghe qua về khái niệm cổ phần hóa. Ba từ trong cụm này cũng khiến bạn có thể hình dung được ý nghĩa của nó, tuy nhiên hôm nay Money Studio sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn để có thể hiểu rõ được bản chất của cổ phần hóa, đặc biệt trong nền kinh tế tại Việt Nam.

Comments