#11 Công ty niêm yết là gì?
JUL 19, 2021
Description Community
About

Chứng khoán và thị trường chứng khoán đã quá quen thuộc với các nhà đầu tư, thông qua việc mua bán các cổ phiếu được niêm yết lên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng được đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Phải có những yêu cầu nhất định với các doanh nghiệp đạt điều kiện. Công ty niêm yết là gì? Mời bạn đến với podcast hôm nay của Money Studio.

Comments