Vì sao 1USD ~22k VND mà không là 2k ?
SEP 07, 2021
Description Community
About

tỷ giá hối đoái là tỷ lệ trao đổi giữa 2 đơn vị tiền tệ.


tỷ giá dùng trong thương mại quốc tế


tỷ giá theo cặp, ví dụ USD/VND, USD/EUR, EUR/AUD ...


một nước không thể muốn in tiền là in


một nước không thể tự quyết định đồng tiền của mình quy đổi ra bao nhiêu


các yếu tố ảnh hưởng: lạm phát, lãi suất, cán cân thương mại, nợ công, sức mạnh của nền kinh tế


điều hành tỷ giá: thả nổi, hoặc cố định, cố định có thả nổi


tỷ giá hối đoái thực (RER và REER)

Comments