Đầu tư Tiền lẻ ! #No.54
DEC 25, 2021
Description Community
About

Hình thức micro-investing (đầu tư tiền lẻ) gần đây rất phát triển ở 1 số nước. Lý do là vì sự phát triển các ứng dụng trên smartphone và các sản phẩm tài chính dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.  


Đầu tư từ tiền lẻ giúp mình hình thành thói quen tài chính tốt, không lãng phí, tận dụng hiệu lực của lãi kép và phương pháp DCA (dollar cost averaging).  


Đầu tư từ tiền lẻ nên xem là 1 hình thức bổ sung để giúp mình hình thành 1 khoản vốn lớn hơn về sau, tốt nhất là làm tự nhiên và "quên đi" như bỏ ống heo bình thường.

Comments