Danh Mục Đầu Tư từ A đến Á #No.61
APR 23, 2022
Description Community
About

Đây là phần 1 trong talkshow OnMic ngày 23-Apr-2022:


Vì sao danh mục đầu tư có nhiều lớp tài sản ?


Nhiều tài sản nhưng phải như thế nào ?


Một số danh mục kinh điển như: David Swensen, Ray Dalio, John Bogle, Larry Swedroe, William Bernstein, Meb Faber.

Comments