Có thiệt là bạn hiểu Bảo hiểm Nhân thọ ? #No.49
OCT 30, 2021
Description Community
About

  • Bảo hiểm là bảo vệ tài chính khi không may có rủi ro.

  • Riêng Bảo hiểm Nhân thọ còn có chức năng tích lũy/đầu tư.

  • Nhưng không phải trường hợp xảy ra rủi ro nào cũng được chi trả, vì trong hợp đồng bảo hiểm có các điều khoản loại trừ.

  • Ngoài ra thì số tiền bảo hiểm cũng quyết định số tiền tối đa được chi trả trong từng trường hợp.

  • Bảo Hiểm Nhân thọ cần hiểu đúng mua đủ để không bị thất vọng.

  • Cần lưu ý các điều khoản loại trừ, quyền lợi chính. 

  • Cần chất vấn/hỏi người tư vấn cho mình càng nhiều càng tốt.

Comments