Cổ phiếu Zombie #No.71
SEP 14, 2022
Description Community
About

Một số dấu hiệu cảnh báo:  • Bị kiểm soát/theo dõi bởi ủy ban chứng khoán

  • Bị công ty kiểm toán có ý kiến

  • Không đươc hoặc được cấp margin ít

  • Lời/lỗ chập chờn

  • Tỷ suất sinh lời e.i. ROE thấp

Comments