Chợ NFTs và Mua Nay Trả Sau (BNPL): Thị trường hàng tỷ USD #No.58
JAN 27, 2022
Description Community
About

NFT (Non-fungible token) là một trong các ứng dụng của Blockchain và đang là một thị trường đang phát triển rất mạnh từ sơ khai.


bePAY là tổ chức đầu tiên trên thế giới kết hợp BNPL với chợ NFTs dành cho người nổi tiếng (KOLs).


Cuộc trò chuyện giữa Chàng-Ngốc-Già và Bách Phạm, CEO, co-founder của bePAY gửi đến các bạn về những thông tin về thị trường còn rất mới này. Những cơ hội và rủi ro cần chú ý.


bePAY cũng có công thức định giá 1 NFT theo phương pháp TRUPPA: Giá trị "hữu hình"", Độ khan hiếm, Ứng dụng được, Phổ biến, Có khả năng sinh lợi, và Khả năng Phát triển.

Comments