Các Mô hình Tư Duy #No.65
MAY 28, 2022
Description Community
About

Cuốn sách "The Great Mental Models" của Shane Parrish và Rhiannon Beaubien.


9 công cụ tuyệt vời để giúp việc ra quyết định được tốt hơn.Dùng thử ứng dụng Blinkist qua link giới thiệu:


blinkist.o6eiov.net/cng

Comments