Bitcoin/Crypto và Môi trường ?
NOV 04, 2021
Description Community
About

Việc khai thác (mining) bitcoin BTC được coi là hao tốn nhièu điện năng, gây khí thải nhà kính.Nhưng hiện nay việc khai thác có còn như xưa ? điện dùng từ nguồn nguyên liệu nào ?Các loại crypto mới có khắc phục được nhược điiểm hao tốn năng lượng ?


Chàng-Ngốc-Già mời các bạn cùng nghe !

Comments