2in1: Bảo hiểm & Đầu tư #No.72
SEP 18, 2022
Description Community
About

Qua tập podcast này bạn sẽ:  • Biết được sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và bảo hiểm phi nhân thọ

  • Vì sao đầu tư tài chính quan trọng với công ty BHNT

  • Vì sao có loại hình bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư

  • Lợi thế của các công ty BHNT trong việc cung cấp bảo hiểm kết hợp đầu tư

  • Cần làm gì trước khi đặt bút ký hợp đồng BHNT


#Legacy #ManulifeVietnam #ManulifeInvestment #Techcombank #TechcomCapital

Comments