Đến khi nào người chịu thức tỉnh?
AUG 23, 2022
Description Community
About

Lắng nghe Phương đọc và bình luận một bài thơ mới của mình. Bài thơ đánh dấu bước chuyển của chúng ta từ những niềm tin sai lệch trong ma trận, tới những niềm tin đúng đắn hơn, tới cội nguồn tâm linh. 


Trong podcast, mình cũng kể lại một niềm vui nhỏ cuối tuần, đã diễn ra tại Vòng tròn hạnh phúc Đà Lạt


Tài nguyên tặng bạn:


Series Đất - Nước - Lửa - Khí ở trong mình (Podcast + Dẫn thiền): ------------


KẾT NỐI VỚI MÌNH TẠI:


Website: www.coachnamphuong.com


CỘNG ĐỒNG CHẦM CHẬM MÀ SỐNG:


https://www.facebook.com/groups/chamchammasong---

Send in a voice message: https://anchor.fm/chamchammasong/message
Comments