S7E6: Trade Marketing #6 – “Đừng lo ‘chạy số’ mà bỏ quên việc tạo ra các kế hoạch hay giải pháp đột phá”
FEB 22
Description Community
About

“Trade Marketing là đội ngũ chịu trách nhiệm đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả bán hàng. Thế nên, Trade Marketer cần biết cách cân bằng giữa ý tưởng ‘bay bổng’ và ý tưởng có khả năng thực thi cao”. Chia sẻ bởi anh Đặng Minh Quân – Channels & Categories Development Manager tại Unilever Vietnam về công việc Trade Marketing trong ngành hàng chăm sóc da, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19.

Comments