TCTĐG 05: Định giá một cổ phiếu - thật đơn giản | Bác Sĩ Tài Chính - FIF
AUG 10, 2021
Description Community
About

Không chỉ riêng ở thị trường chứng khoán, bạn tham gia vào bất kì một thị trường tài chính nào, mục tiêu của bạn chắc chắn là lợi nhuận nó đem lại. Một trong những nguồn lợi bạn có được từ cổ phiếu chính là phần chênh lệch giá khi bạn mua bán cổ phiếu. Vậy có nghĩa là để có lãi, giá bạn mua phải thấp hơn giá mà bạn bán cổ phiếu đó ra thị trường. Và để đảm bảo việc mua bán của bạn thật sự là một món hời, bạn phải xác định được giá trị thật sự của sản phẩm (chính là cổ phiếu) ở thời điểm hiện tại. Vậy người ta định giá cổ phiếu bằng cách nào? Giá trị nội tại là gì? Giá cả thị trường là gì? Hãy để FIF giải đáp cho bạn trong tập 4 của chuỗi series Tài Chính - Thật Đơn Giản cùng FIF.

For more financial information: 

𝐒𝐮𝐛𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐮𝐛𝐬: http://bit.ly/2x2uoDQ 

𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://fif.vn 

𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/CoVanTaiChinhFIF/

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.facebook.com/groups/covantaichinhfif 

𝟒𝐱𝟒𝟓 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲: https://www.facebook.com/groups/congdong4x45dayswearetrainingfif

Instagram: https://www.instagram.com/bacsitaichinhfif/

Comments