#4 | TÀI SẢN VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CẦN BIẾT!
AUG 10, 2021
Description Community
About

Ở video kỳ trước trong series Tự Do Tài Chính, tôi đã chia sẻ các bạn 4 giai đoạn mà bạn phải trải qua trong lộ trình tự do tài chính. Như đã hứa, ở video này tôi sẽ tiếp tục chia sẻ một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên lộ trình Tự do tài chính của bạn, đó chính là Tài sản. Bản thân bạn có thật sự hiểu hết về tài sản hay chưa? Tài sản của bạn cần được hiểu đúng như thế nào, cùng xem video nhé!

For more financial information: 

𝐒𝐮𝐛𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐮𝐛𝐬: http://bit.ly/2x2uoDQ 

𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://fif.vn 

𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/CoVanTaiChinhFIF/

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.facebook.com/groups/covantaichinhfif 

𝟒𝐱𝟒𝟓 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲: https://www.facebook.com/groups/congdong4x45dayswearetrainingfif

Instagram: https://www.instagram.com/bacsitaichinhfif/

Comments