#3 | 4 GIAI ĐOẠN TRÊN HÀNH TRÌNH TỰ DO TÀI CHÍNH
AUG 10, 2021
Description Community
About

Tự do tài chính, một mục tiêu có lộ trình rõ ràng mà bất cứ một cá nhân nào cũng có thể đạt được.Tuy nhiên thực tế lại đang cho thấy điều ngược lại. Tư duy và thói quen được duy trì hàng thế hệ đã khiến cho hành trình thoát khỏi sự thống trị của đồng tiền trở nên rối rắm và không rõ ràng. Kiểm soát đồng tiền hay tiếp tục làm nô lệ cho nó. Câu hỏi mà bất cứ ai cũng trả lời được nhưng lại không có phương pháp thực thi. Video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn lộ trình thực thi nó: 4 giai đoạn mà bạn phải vượt qua trên hành trình tự do tài chính của mình. Bắt đầu nào!

For more financial information: 

𝐒𝐮𝐛𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐮𝐛𝐬: http://bit.ly/2x2uoDQ 

𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://fif.vn 

𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/CoVanTaiChinhFIF/

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.facebook.com/groups/covantaichinhfif 

𝟒𝐱𝟒𝟓 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲: https://www.facebook.com/groups/congdong4x45dayswearetrainingfif

Instagram: https://www.instagram.com/bacsitaichinhfif/

Comments