Thiền năng lượng tính nữ
APR 17, 2020
Description Community
About

Bài thiền năng lượng tính nữ - Femine Energies Meditation


Bài thiền giúp chúng ta được tích hợp với nhiều năng lượng tính nữ từ Mẹ thượng đế, các Nữ chân sư thăng thiên và các nữ Tổng lãnh thiên thần, Mẹ trái đất và các thánh nữ....


Bài thiền được dẫn bởi giọng đọc đầy năng lượng của anh Đặng Thế Tài

Comments