Thiền lễ Đức Christ
APR 11, 2020
Description Community
About

Đây là Ngày lễ phục sinh Đức Christ. Không phải là nói đến Chúa Jesus, mà là Đức Di Lặc, người đã che chở và chia sẻ cơ thể với Chúa Jesus trong ba năm cuối đời. Đức Di Lặc là Đức Christ của Hành tinh, người đứng đầu Thánh đoàn, là thầy của tất cả các bậc thầy thăng thiên và là một Đấng Lâm Phàm thiên hà. Ngày lễ này kỷ niệm cuộc đời của Chúa Jesus và sự phục sinh mà Chúa Jesus và Đức Di Lặc đã thực hiện 2.000 năm trước.


Năng lượng của sự tái sinh, phục sinh đặc biệt mạnh tại thời điểm ngày lễ của Đức Christ. Những năng lượng hồi phục này xuất phát từ tâm trí của Thượng đế và được kết nối với trí thông minh nguyên gốc. Năng lượng này kích thích trí thông minh đại chúng và sự ra đời của hình thức. Nó làm cho mọi người suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động theo dòng tâm linh. Ở cấp độ hành tinh, năng lượng này cuối cùng sẽ dẫn đến việc tái tổ chức cuộc sống hành tinh. Hiệu ứng chủ yếu ở thể vật lý, với mục đích tạo ra thiên đường trên Trái đất.


Sự tập trung chủ đạo của ngày lễ Đức Christ là về Tình yêu, theo nghĩa cao nhất của thuật ngữ này. Sự tập trung thứ hai là vào phục sinh. Sự tập trung thứ ba là về các liên kết. Điều này đề cập đến một mối quan hệ gần gũi hơn với Đức Di Lặc với các đệ tử và đồng tu của Ngài và một mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Thánh đoàn và nhân loại.


Lễ này kéo dài trong ba ngày và để chuẩn bị cho Lễ Phật đản - Wesak. Vào thời điểm đó, Đức Phật Di Lặc tụng Đại khấn nguyện, trước tiên là một mình, sau đó là hợp nhất với Thánh đoàn Tâm linh.

Comments