Thanh tẩy 50 điểm vũ trụ
APR 11, 2020
Description Community
About

Thanh tẩy 50 điểm vũ trụ


Bài thiền chúng ta sắp thực hiện khá mạnh mẽ. Nó sẽ thúc đẩy một sự tăng tốc thăng thiên phi thường, vì vậy hãy hoàn toàn thư giãn và giống như một miếng bọt biển, để cho các vị thầy làm công việc thiêng liêng của họ.


Nguồn từ sách Hướng dẫn thăng thiên của Joshua David StoneComments