#55: Identity Crisis - Sao không ai cảnh báo mình về khủng hoảng nhân dạng (Trích chương bị xoá của Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều)
JUL 31
Description Community
About

Đến với episode 55 ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người về Identity Crisis - Sao không ai cảnh báo mình về khủng hoảng nhân dạng - trong bản nháp đầu tiên là một chương thuộc phần 1 - The Flawed Me - Cái tôi không hoàn hảo của Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều.


Ghé thăm Website mới của Amateur Psychology: https://amateurpsychologytaymohocdoibangtamlyhoc.com


Mua sách Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều: https://bit.ly/hanhtinhcuamotkenghinhieu_tiki

Comments