#44: Double Standards - Phân biệt giới qua tiêu chuẩn kép
FEB 13
Description Community
About

Mình nhớ về thời cấp 3 khi các bạn nam xầm xì về một cô bạn được cho là đã qua tay rất nhiều anh với sự dè bỉu và coi thường. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên cảm giác lo sợ một ngày mình cũng sẽ ở vị trí đó. Vậy nhưng mình chưa bao giờ nghe việc con trai quan hệ tình dục với nhiều cô gái sẽ biến thành giảm giá trị hay lăng loàng hay đĩ thoả. Vì sao chỉ có con gái chúng ta phải trải nghiệm và đối mặt với cảm giác tội lỗi khi quan hệ tình dục? Đến với episode 44, mình muốn chia sẻ với mọi người về double standards hay tiêu chuẩn kép, là một điều lệ được định hình bởi xã hội trở thành một công cụ phân biệt giới.


Theo dõi Amateur Psychology ở các nền tảng khác: https://linktr.ee/nguyendoanminhthu---

Support this podcast: https://anchor.fm/nguyen-doan-minh-thu/support
Comments