#41: On Lovebomb - Nói về chuyện “dội bom tình”
JAN 10
Description Community
About

Trong episode 41, chúng ta sẽ điểm qua các câu hỏi như: (1) dội bom tình là gì? (2) những đối tượng nào là những kẻ thích sử dụng phương thức dội bom tình để kiểm soát tâm lý của người yêu? (3) động cơ gì khiến người ta muốn dội bom tình người khác? và (4) làm sao để có thể nhận biết dấu hiệu cũng như phân biệt chuyện dội bom tình với tình cảm thật sự của một người si tình?


Theo dõi Amateur Psychology ở các nền tảng khác qua: https://linktr.ee/nguyendoanminhthu---

Support this podcast: https://anchor.fm/nguyen-doan-minh-thu/support
Comments