#74: Hà Nội, cũ và mới
JAN 01
Description Community
About

Trong nội dung của tập Podcast mang tên “Hà Nội cũ và mới”, Hà Nội FM muốn mời các bạn thính giả khám phá những nét xưa mới, những mặt đối lập trong đời sống phố thị. Chúng đang ẩn hiện, tồn tại đồng thời - một hấp lực mạnh mẽ của thành phố này và hãy xem cách Hà Nội “đi chỗ giữa”, cân bằng những đối lập ấy ra sao.


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY


Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng

Comments