#6 Tự chủ, tự do và những giới hạn
APR 19, 2022
Description Community
About

Tôn trọng sự tự do của con, khác hoàn toàn với việc nuông chiều, không giới hạn mọi yêu cầu của trẻ. 
Bạn nên hiểu một cách chắc chắn rằng con có quyền lựa chọn,  không có nghĩa là con muốn làm gì, thì làm. Cha mẹ dễ dãi, không giúp trẻ trưởng thành đâu, mà ngược lại, bạn sẽ phá huỷ tương lai của trẻ. Comments