#28 Cha mẹ nào cũng có một câu chuyện
NOV 30, 2022
Description Community
About

Tại sao bạn lại chọn nuôi con, như cách mà bạn đang làm? Bạn đã bao giờ thật nghiêm túc tự hỏi mình câu hỏi đó chưa?


Vì trong sách nói cách này sẽ giúp con bạn hạnh phúc. Vì trong sách nói cách này sẽ giúp con bạn phát triển được tiềm năng. Vì trong sách nói cách này sẽ giúp con bạn trở thành một người thành công.


Những câu trả lời đó, có phải là tận cùng của vấn đề hay chưa? Hay còn một điều gì khác?

Comments