#22 Con có cần được người khác thích
AUG 30, 2022
Description Community
About

Có cha mẹ đặt câu hỏi: TẠI SAO PHẢI QUAN TÂM ai đó thích mình hay không? Con cứ là chính con, là được rồi. Sao phải sống cho người khác thích?


Một người dù cố gắng thế nào, cũng đâu thể sống làm hài lòng tất cả những người khác. Nghe thì cũng vẻ có hợp lý nhỉ. Nhưng CÙNG NGHĨ KỸ XEM NÀO.
Thực sự thì, sống theo cá tính của mình, và sống để có mối quan hệ hài hoà với người khác, hai điều này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau.

Comments