Số Liệu Về Thống Kê Tiếp Thị Nội Dung Audio Dưới đây là những số liệu thống kê riêng về mảng Audio được Liulo lược dịch từ Hubspot.
liulo
Mục đích của tiếp thị nội dung là sáng tạo và chia sẻ những thông tin, kiến thức cơ bản của sản phẩm hoặc dịch vụ đến với khách hàng bằng các phương tiện truyền thông.

Riêng với mảng Audio, dưới đây là những số liệu thống kê lược dịch từ Hubspot, Liulo hy vọng có thể giúp marketers, podcasters kết nối với khách hàng, đạt được target audience và tăng chuyển đổi.

* 80% các nhà tiếp thị tận dụng nội dung âm thanh và podcast có kế hoạch đầu tư ngân sách tương đương hoặc nhiều hơn vào năm 2022 (HubSpot Blog Research, 2021).

* Chỉ 16% nhà tiếp thị nói rằng họ đã đầu tư vào các phòng trò chuyện âm thanh như Clubhouse và Twitter Spaces (HubSpot Blog Research, 2021).

* 28% dân số Hoa Kỳ trên 12 tuổi nghe podcast hàng tuần (Infinite Dial, 2021).

* Vào năm 2021, người nghe trung bình dành 16:14 giờ mỗi tuần cho âm thanh trực tuyến (Infinite Dial, 2021).

* Spotify là thương hiệu âm thanh trực tuyến phổ biến nhất (Infinite Dial, 2021).

* Người nghe trung bình nghe 8 podcast một tuần (Infinite Dial, 2021).

Nguồn: Hubspot
liulo