VOV - KHCN và Môi trường

Đài Tiếng nói Việt Nam

About

Tin tức về Khoa học công nghệ và Tài nguyên môi trường. Với các chuyên mục chính như: Kết nối công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Sống chung với biến đổi khí hậu, ...
Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe nhiều kênh khác của VOV. Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

Available on

Community

420 episodes

Kết nối công nghệ - Mô hình chuyển đổi số hiệu quả - Góp phần phát triển xã hội số.

- "Khu dân cư công nghệ số" - Mô hình chuyển đổi số hiệu quả ở tỉnh Đắk Lắk. - Cách lan toả những mô hình chuyển đổi số hiệu quả. - Chat GPT - Siêu AI (trí tuệ nhân tạo) có thể cung cấp thông tin không chính xác. CHỦ ĐỀ : Tổ công nghệ số cộng đồng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=T%E1%BB%95%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20s%E1%BB%91%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ngChuyển đổi số, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91ChatGPT https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ChatGPT --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Feb 04
Biến đổi khí hậu - Phát triển du lịch không đánh đổi môi trường

- Sau một thời gian sụt giảm mạnh do đại dịch COVID-19, ngành du lịch đang hồi sinh trở lại. Dù mang lại nhiều mặt tích cực như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, vậy nhưng sự gia tăng ô nhiễm, các hiểm họa môi trường, cùng tình trạng sử dụng lạm phát các nguồn tài nguyên đang được xem là mối nguy cho việc phát triển bền vững của ngành du lịch cũng như phát triển lâu dài của một quốc gia. Làm gì để phát triển du lịch không đánh đổi môi trường bằng mọi giá? Nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. CHỦ ĐỀ : du lịch, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=du%20l%E1%BB%8Bchmôi trường, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Feb 03
Biến đổi khí hậu - “Làm sạch biển – hành động vì một Việt Nam xanh”

- Việt Nam hiện đứng thứ tư trên thế giới về ô nhiễm rác thải biển. Con số 70% lượng chất thải có nguồn gốc từ đất liền đổ ra biển hàng năm đã và đang khiến môi trường biển ô nhiễm nghiêm trọng, cản trở quá trình phát triển bền vững biển Việt Nam. Làm sạch biển là vấn đề đặt ra, với trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và cả cộng đồng. Nội dung chính của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. CHỦ ĐỀ : biển, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=bi%E1%BB%83nxanh, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=xanh --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Jan 29
Kết nối công gnhệ - Sản phẩm, dịch vụ phần mềm Make in Việt Nam - Cơ hội và Thách thức vươn ra toàn cầu

- Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phần mềm Make in Việt Nam - Cơ hội và Thách thức vươn ra toàn cầu. - “Lá nhân tạo” - Giải pháp năng lượng trong tương lai. CHỦ ĐỀ : Make in Việt Nam, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Make%20in%20Vi%E1%BB%87t%20NamLá nhân tạo https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=L%C3%A1%20nh%C3%A2n%20t%E1%BA%A1o --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Jan 29
Kết nối công nghệ - Tổ Công nghệ số cộng đồng - Đi từng ngõ, gõ từng nhà cùng chuyển đổi số

- Câu chuyện về những người đi từng ngõ, gõ từng nhà cùng chuyển đổi số sẽ có trong chương trình Kết nối Công nghệ đầu tiên của năm Quý Mão. Chương trình có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông IPS, Hội Truyền thông số Việt Nam - nhằm gợi mở thêm những cách thực hiện hiệu quả hơn, để Tổ Công nghệ số cộng đồng có thể giúp người dân chuyển đổi số dễ dàng hơn: CHỦ ĐỀ : Tổ công nghệ số cộng đồng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=T%E1%BB%95%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20s%E1%BB%91%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ngChuyển đổi số https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91 --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

29m
Jan 29
Biến đổi khí hậu - “Làm gì để hoàn thành mục tiêu 100% dân số được dùng nước sạch vào năm 2050?”

- Nước sạch được xác định là một trong những nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của con người. Đây là yếu tố quan trọng, cấp thiết trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. Hiện có khoảng 60% dân số cả nước tiếp cận được nước sạch từ hệ thống cấp nước máy hoặc trạm cấp nước tập trung. Tỷ lệ tiếp cận nước sạch ở đô thị cũng mới chiếm 86%. Cần làm gì để thực hiện mục tiêu đến năm 2045, phấn đấu 100% người dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững? Nội dung của chương trình hôm nay . CHỦ ĐỀ : nước sạch, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20s%E1%BA%A1chmục tiêu, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Jan 15
Kết nối công nghệ - Nhân lực số - Thách thức trong phát triển các giải pháp an toàn thông tin Make in Việt Nam

- Nhân lực số - Thách thức về chất lượng và số lượng. - Ấn Độ lần đầu tiên giới thiệu ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời. CHỦ ĐỀ : GDG DevFest HaNoi, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=GDG%20DevFest%20HaNoiNhân lực số, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Nh%C3%A2n%20l%E1%BB%B1c%20s%E1%BB%91An toàn thông tin, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=An%20to%C3%A0n%20th%C3%B4ng%20tinMake in Việt Nam https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Make%20in%20Vi%E1%BB%87t%20Nam --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Jan 15
Tài nguyên môi trường - Nghịch lý thừa thiếu vật liệu san lấp mặt bằng

- Bắc Giang gặp khó trong việc cấp phép các mỏ đất san lấp - Phỏng vấn ông Trần Như Long, GĐ Sở TN&MT Quảng Ninh về tận dụng nguồn đất đá thải làm vật liệu san lấp - Trang trại tại bãi đậu xe - mô hình mở đường cho nền nông nghiệp xanh bền vững CHỦ ĐỀ : thừa, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=th%E1%BB%ABathiếu đất san lấp https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=thi%E1%BA%BFu%20%C4%91%E1%BA%A5t%20san%20l%E1%BA%A5p --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Jan 12
Biến đổi khí hậu - Hiện thực hóa cam kết phát thải ròng về 0 mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp

- Thái Nguyên: Giảm phát thải khí nhà kính tại các doanh nghiệp - Thái Nguyên: Giảm phát thải khí nhà kính tại các doanh nghiệp CHỦ ĐỀ : Thái Nguyên, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAnGiảm phát thải, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Gi%E1%BA%A3m%20ph%C3%A1t%20th%E1%BA%A3idoanh nghiệp https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=doanh%20nghi%E1%BB%87p --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Jan 06
Tài nguyên môi trường - Sau 1 năm Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực – Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường giảm

- Hải Phòng: Chú trọng phổ biến những điểm mới Luật BVMT 2020 - “Nghĩa địa tàu” bỏ hoang tại Brazil – nguy cơ gây thảm họa môi trường CHỦ ĐỀ : luật BVMT, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=lu%E1%BA%ADt%20BVMTsau 1 năm, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=sau%201%20n%C4%83mcó hiệu lực https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=c%C3%B3%20hi%E1%BB%87u%20l%E1%BB%B1c --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Jan 06
Kết nối công nghệ - Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu năm 2022

- Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu năm 2022 - Cần nhiều hơn nữa các sản phẩm AI Make in Việt Nam phục vụ cuộc sống. - Fashion X AI: lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia thiết kế thời trang. CHỦ ĐỀ : Trí tuệ nhân tạo, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20nh%C3%A2n%20t%E1%BA%A1oMake in Vietnam https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Make%20in%20Vietnam --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Jan 01
Tài nguyên môi trường - Kon Tum: Bảo vệ rừng già làm giàu nhờ trồng cây dược liệu

- Với diện tích đất nông nghiệp hơn 900 nghìn ha, chiếm hơn 93% diện tích đất tự nhiên cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, thảm thực vật nhiệt đới phong phú, tỉnh Kon Tum có tiềm năng rất lớn về phát triển nông nghiệp và dược liệu. Vì vậy, qua nhiều nhiệm kỳ, tỉnh Kon Tum luôn xác định đi lên từ nông nghiệp và sẽ tiếp tục phát triển từ trụ cột nông nghiệp. Từ việc tập trung thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp, đến nay, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Vào tháng 5 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 14 về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với tầm nhìn chiến lược và những giải pháp cụ thể. Nghị quyết định hình “vương quốc” dược liệu Kon Tum trong tương lai gần, và hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia vào năm 2025. Ghi nhận của phóng viên Đài TNVN: CHỦ ĐỀ : Kon Tum, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Kon%20Tumsâm ngọc linh https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=s%C3%A2m%20ng%E1%BB%8Dc%20linh --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

10m
Dec 27, 2022
Tài nguyên môi trường - Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn để giúp nông dân trồng rừng gỗ lớn?

- Rừng là lá phổi xanh của trái đất, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Việt Nam đang có nhiều nỗ lực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Trong tổng số hơn 14 triệu ha rừng trên toàn quốc thì có gần 1/3 diện tích rừng là rừng trồng. Những diện tích này đã mang lại cuộc sống và sinh kế cho hàng triệu người dân sống từ rừng. Tuy nhiên, một nút thắt lớn cần được quan tâm giải quyết khi thực hiện trồng rừng gỗ lớn đó là bài toán thu nhập trước mắt cho các hộ dân trồng rừng, bởi hầu hết cây rừng gỗ lớn đều có thời gian trồng, chăm sóc kéo dài, nguồn vốn đầu tư lớn. Ghi nhận thực tế tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: CHỦ ĐỀ : Bắc Kạn, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=B%E1%BA%AFc%20K%E1%BA%A1ntrồng rừng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABnggỗ lớn https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=g%E1%BB%97%20l%E1%BB%9Bn --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 27, 2022
Kết nối công nghệ - Doanh nghiệp công nghệ số - Thúc đẩy chuyển đổi số bằng những sản phẩm Make in Việt Nam

-Doanh nghiệp công nghệ số cần trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số. -Chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời nhanh và bền bỉ nhất thế giới. CHỦ ĐỀ : Doanh nghiệp công nghệ số, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20s%E1%BB%91Make in Vietnam, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Make%20in%20VietnamChuyển đổi số https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91 --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Dec 24, 2022
Biến đổi khí hậu - Hướng tới kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, thính ứng với biến đổi khí hậu

- HƯỚNG TỚI KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP, THÍNH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. - MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ XANH TRÊN THẾ GIỚI. --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 24, 2022
Tài nguyên môi trường - Nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc ô nhiễm môi trường do rác thải - Sáng kiến 'eDNA' giúp bảo tồn đa dạng sinh học biển do biến đổi khí hậu CHỦ ĐỀ : xử lý, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=x%E1%BB%AD%20l%C3%BDrác thải https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=r%C3%A1c%20th%E1%BA%A3i --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 21, 2022
Biến đổi khí hậu - Tuyên Quang: Trồng rừng gỗ lớn vừa phát triển kinh tế vừa ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tuyên Quang là một địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp. Để thực hiện mục tiêu trở thành mục tiêu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực thì trồng rừng gỗ lớn phục vụ vùng nguyên liệu chế biến và xuất khẩu được xem là hướng đi mới, đúng đắn. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, ở một số địa bàn vùng cao đang gặp một khó khăn trong triển khai thực hiện. CHỦ ĐỀ : Tuyên Quang, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Tuy%C3%AAn%20Quangtrồng rừng gỗ lớn, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABng%20g%E1%BB%97%20l%E1%BB%9Bnlợi ích kinh tế https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20kinh%20t%E1%BA%BF --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

11m
Dec 20, 2022
Pháp luật đời sống - Phòng chống vi phạm, tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Nhức nhối tình trạng vi phạm, tội phạm ma túy liên quan đến ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa-Quảng Trị - Nỗ lực phòng chống các vi phạm, tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai CHỦ ĐỀ : Tội phạm, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=T%E1%BB%99i%20ph%E1%BA%A1mVùng dân tộc thiểu số, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20V%C3%B9ng%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c%20thi%E1%BB%83u%20s%E1%BB%91Hương Hoá-Quảng Trị, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Ho%C3%A1-Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8BLào Cai https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20L%C3%A0o%20Cai --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Dec 20, 2022
Tài nguyên môi trường - Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

- Bắc Ninh: Nguồn thu từ đất sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thu ngân sách của các địa phương - Tây Ban Nha: Đạp xe tập thể đi học khuyến khích thói quen giao thông CHỦ ĐỀ : Bắc Ninh, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=B%E1%BA%AFc%20Ninhnguồn thu, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ngu%E1%BB%93n%20thutừ đất https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=t%E1%BB%AB%20%C4%91%E1%BA%A5t --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 20, 2022
Kết nối công nghệ - Lừa đảo trong giao dịch trực tuyến gia tăng dịp cuối năm - Dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh

-Dấu hiệu nhận biết các kiểu lừa đảo trong giao dịch trực tuyến. -Cách phòng tránh các chiêu lừa đảo trực tuyến. - Indonesia sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm ùn tắc giao thông. CHỦ ĐỀ : LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=L%E1%BB%ABa%20%C4%91%E1%BA%A3o%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFnTRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20nh%C3%A2n%20t%E1%BA%A1o%20(AI) --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Dec 17, 2022
Biến đổi khí hậu: Quảng Nam: Nỗ lực trồng và bảo vệ rừng là tiền đề để phát triển bền vững

- Tập trung phát triển lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường, là khâu đột phá trong cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn, vì mục tiêu để vùng dân tộc thiểu số và miền núi góp phần quan trọng nhất thúc đẩy Việt Nam trở thành một trong các trung tâm chế biến gỗ lớn của khu vực và thế giới. Đây là 1 trong những mục tiêu Quyết định số 1719 ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đề cập. Với diện tích đất lâm nghiệp hơn 770 nghìn ha chiếm hơn 70% diện tích tự nhiên, Quảng Nam là một trong những địa phương có điều kiện phát triển kinh tế lâm nghiệp nói chung và việc trồng rừng gỗ lớn nói riêng. Nhằm phát huy lợi thế đó, từ năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 14 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích là 10.000 ha, trên địa bàn 12 huyện. Việc ban hành các chính sách khuyến khích như vậy là hết sức cần thiết, bởi vì ngoài hiệu quả kinh tế, trồng rừng gỗ lớn còn đem lại nhiều lợi ích về bảo vệ môi trường, tạo đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu... CHỦ ĐỀ : Quảng Nam, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Qu%E1%BA%A3ng%20Namtrồng rừng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABnggỗ lớn https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=g%E1%BB%97%20l%E1%BB%9Bn --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

10m
Dec 12, 2022
Kết nối công nghệ: Mạng xã hội ngày càng nhiều nội dung "rác" - Cần thêm các giải pháp Internet an toàn

- Mạng xã hội nhiều "rác" do đâu? - Giải pháp Internet an toàn cho gia đình (SafeGate Family). - Dự án bảo tồn những âm thanh thú vị đang dần biến mất cho thế hệ mai sau (https://citiesandmemories.com). CHỦ ĐỀ : Mạng xã hội, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=M%E1%BA%A1ng%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99iSafeGate Family (Smart Cyber Security), https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=SafeGate%20Family%20(Smart%20Cyber%20Security)citiesandmemories.com https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=citiesandmemories.com --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Dec 10, 2022
Tài nguyên môi trường: Hà Nam: Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ đất dịch vụ

- Sửa đổi Luật đất đai 2013: Hải hoà lợi ích Nhà nước - Người dân - Doanh nghiệp - Hiệp ước ô nhiễm nhựa, bước ngoặt để chấm dứt ô nhiễm nhựa toàn cầu CHỦ ĐỀ : Hà Nam, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%C3%A0%20Namđất, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91%E1%BA%A5tdịch vụ, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5mòn mỏi https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%C3%B2n%20m%E1%BB%8Fi --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 08, 2022
Biến đổi khí hậu: Xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu

- Xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. - Ứng dụng công nghệ trong quản lý rác thải tại Việt Nam. - Những công nghệ tiên tiến xử lý rác trên thế giới. --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 08, 2022
Kết nối công nghệ: Phát triển thị trường khoa học công nghệ- đâu là giải pháp?

- Tốc độ tăng giá trị giao dịch mua - bán công nghệ bình quân hằng năm ước đạt 22%. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, thị trường KHCN ở nước ta vẫn được đánh giá là còn trầm lắng, vận hành còn nhiều rào cản, vướng mắc. Phát triển thị trường KHCN- đâu là giải pháp? – nội dung được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình Kết nối công nghệ tuần này. - Xây nhà bằng công nghệ in 3D- công nghệ hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho một phương pháp xây dựng nhanh hơn, sạch hơn và xanh hơn. Cùng tìm hiểu thông tin khoa học thú vị này ở phần cuối chương trình. Tác giả : #Phát triển #Thị trường KHCN --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Dec 04, 2022
Tài nguyên môi trường: Vì sao khó kiểm soát tình trạng khai thác đất trái phép?

- Thái Nguyên: Khán hiếm đất san lấp - Nhiều dự án gặp khó - Hồ nước ngọt Suchitlan ở El Salvador kêu cứu vì rác thải nhựa CHỦ ĐỀ : khan hiếm, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=khan%20hi%E1%BA%BFmđất, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91%E1%BA%A5tsan lấp https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=san%20l%E1%BA%A5p --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Dec 01, 2022
Kết nối công nghệ: Tạo động lực cho các nhà khoa học nghiên cứu và sáng tạo – Đâu là giải pháp?

- 29 công trình xuất sắc vừa được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ. Đây là những công trình, cụm công trình vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, được áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, có đóng góp lớn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Tạo động lực cho các nhà khoa học nghiên cứu và sáng tạo – Đâu là giải pháp? --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Nov 27, 2022
Biến đổi khí hậu: Mô hình điều tiết nước thích ứng với biến đổi khí hậu tại hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

- Mô hình điều tiết nước thích ứng với biến đổi khí hậu tại hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. - Hiệu quả mô hình trồng dừa xen cacao. --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

13m
Nov 26, 2022
Kết nối công nghệ: Tháo gỡ những bất cập trong cơ chế, chính sách để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp KHCN

- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ CẤP THÊM GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO 8 DOANH NGHIỆP. VÀ TÍNH ĐẾN NAY, VIỆT NAM CÓ TRÊN DƯỚI 500 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ- MỘT CON SỐ CÒN KHÁ KHIÊM TỐN. VÌ SAO DOANH NGHIỆP KHÔNG MẶN MÀ TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ?. CẦN THÁO GỠ NHỮNG BẤT CẬP NÀO TRONG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC SỰ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHCN? --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Nov 22, 2022
Biến đổi khí hậu: “Bồi thường thiệt hại khí hậu lần đầu tiên được “nâng tầm” tại COP27

- Bồi thường thiệt hại khí hậu lần đầu tiên được “nâng tầm” tại COP27 - Mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tại Cù Lao Dung (Sóc Trăng) CHỦ ĐỀ : Cop 27, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Cop%2027khí hậu, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20kh%C3%AD%20h%E1%BA%ADu --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support

14m
Nov 18, 2022