Viet Media DK

Viet Media DK

About

News, Reportage,.....in Vietnamese

Available on

Community

57 episodes

Âm Nhạc & Kỷ Niệm #27 Thứ Hai 03.10.2022

Âm Nhạc & Kỷ Niệm #27 Thứ Hai 03.10.2022

1h 0m
Oct 04, 2022
#VietnamNgayNay & Ngồi chờ luật nhân quả xử tội những kẻ ác nhân, có phải là cách thay đổi hoàn cảnh đất nước không?

#VietnamNgayNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngaynay?__eep__=6&__cft__[0]=AZXewGYSdycxON9Q0vKnURu3lU4ovTonSBlwbivWgXx5sNuhmSL3eT0n-cO4fkbcRWD66yoQ6aJttv9ibaOQn7SHnOKEcR3Z4eqjWFaSNfj5cjw22jfFA-HElnh7M4eeidVCOmFDju-zSpU9g1_klRAzE-SBnvIbQiGBVfBmi1jkAjjiTcXPy_-rImr9XAOJtbuWr9vLOx03M7l7CFRF_gY7&__tn__=*NK-R & Ngồi chờ luật nhân quả xử tội những kẻ ác nhân, có phải là cách thay đổi hoàn cảnh đất nước không?  Xây dựng chủ nghĩa xã hội, xã hội hóa và ơn... đảng! Tác giả BLOG TRÂN VĂN GIÁO DỤC Ở PHẦN LAN   Tác giả Cao Son HD Sách giáo khoa và ông Bộ trưởng... thiệt tình! Tác giả BLOG THIÊN HẠ LUẬN Bộ Chính trị đảng cộng sản VN triệu tập hội nghị trung ương bất thường.  Các vấn đề xung quanh vụ Việt Á: Trưởng khoa Dược Bệnh viện Sơn la bị bắt vì nhận hối lộ của Việt Á. Vụ bắt giữ ba lãnh đạo cấp cao liên quan đến Việt Á: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Khoa học & Công nghệ Phạm Công Tạc. NHỚ LẠI. Tác giả DODUYNGOC P/S Quý vị có thể tìm hiểu thêm nhiều đề tài khác trong chuyên mục #VietnamXuaVaNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamxuavanay?__eep__=6&__cft__[0]=AZXewGYSdycxON9Q0vKnURu3lU4ovTonSBlwbivWgXx5sNuhmSL3eT0n-cO4fkbcRWD66yoQ6aJttv9ibaOQn7SHnOKEcR3Z4eqjWFaSNfj5cjw22jfFA-HElnh7M4eeidVCOmFDju-zSpU9g1_klRAzE-SBnvIbQiGBVfBmi1jkAjjiTcXPy_-rImr9XAOJtbuWr9vLOx03M7l7CFRF_gY7&__tn__=*NK-R

54m
Jun 21, 2022
Tin tức & Điểm Blogs #VietnamNgayNay. Thứ Sáu 10.06.2022 (Phần 1)

Tin tức & Điểm Blogs #VietnamNgayNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngaynay?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvpmKMsOrTSuf_Q0QvM8ian6624GZnmhiJyZzx4Day6_iLSGzVgV0w5C3tl320-kdJKsSzcVAph6MmPFrLEzIQ979wDj8CjZIupxcLiLhknW0w5EqWSmfDiO7XxOC80snKKxQ8LDGi-ahXLuYrDQj710aszHuLUNLPyIggMYxOvhgWJGpRDxHnKJcO8Wiq0vM&__tn__=*NK-R - Ba ngư dân tử vong trong vụ bị đâm bởi tàu chưa rõ số hiệu - Công an Hải Dương phát hiện công ty Trung Quốc treo bản đồ có đường lưỡi bò - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam. - Phi công của hãng máy bay SAS cảnh báo, sẽ có một cuộc đình công trên khắp Scandinavia. - 5 năm không bắt buộc khám người già sức khỏe cho bằng lái xe: Các bác sĩ sẽ xem xét. - Khi kỳ nghỉ hè đến gần: Làm pasport sẽ có thể chờ đời trong thời hạn lâu hơn bình thường.  - Thành phố Aalborg hôm nay đã gửi 200 người tị nạn đến Trung tâm mua bán nội thất IKEA. và văn phòng giúp người tìm kiếm việc làm.  (Jobcenter) - Các vấn đề không thể che giấu xung quanh vụ Việt Á Phân tích của Tác giả Tô Hiệu. LÒI MẶT CHUỘT Tác giả Fb Loc Duong. - Bộ Công thương bác tin giá xăng dầu thị trường tại Malaysia thấp hơn Việt Nam. - Thêm nghi phạm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị dẫn độ về Đức. - Cảnh sát Đức phá vỡ một băng đảng đưa lậu hơn 100 phụ nữ trẻ từ Việt Nam sang Đức làm gái mãi dâm. - Việt Nam thu được hơn 4.500 tỉ đồng từ Facebook, Google, Microsoft của Mỹ.

20m
Jun 10, 2022
Tin tức & Điểm Blogs #VietnamNgayNay. Thứ Sáu 10.06.2022 (Phần 2)

Tin tức & Điểm Blogs #VietnamNgayNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngaynay?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVvpmKMsOrTSuf_Q0QvM8ian6624GZnmhiJyZzx4Day6_iLSGzVgV0w5C3tl320-kdJKsSzcVAph6MmPFrLEzIQ979wDj8CjZIupxcLiLhknW0w5EqWSmfDiO7XxOC80snKKxQ8LDGi-ahXLuYrDQj710aszHuLUNLPyIggMYxOvhgWJGpRDxHnKJcO8Wiq0vM&__tn__=*NK-R - Ba ngư dân tử vong trong vụ bị đâm bởi tàu chưa rõ số hiệu - Công an Hải Dương phát hiện công ty Trung Quốc treo bản đồ có đường lưỡi bò - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam. - Phi công của hãng máy bay SAS cảnh báo, sẽ có một cuộc đình công trên khắp Scandinavia. - 5 năm không bắt buộc khám người già sức khỏe cho bằng lái xe: Các bác sĩ sẽ xem xét. - Khi kỳ nghỉ hè đến gần: Làm pasport sẽ có thể chờ đời trong thời hạn lâu hơn bình thường.  - Thành phố Aalborg hôm nay đã gửi 200 người tị nạn đến Trung tâm mua bán nội thất IKEA. và văn phòng giúp người tìm kiếm việc làm.  (Jobcenter) - Các vấn đề không thể che giấu xung quanh vụ Việt Á Phân tích của Tác giả Tô Hiệu. LÒI MẶT CHUỘT Tác giả Fb Loc Duong. - Bộ Công thương bác tin giá xăng dầu thị trường tại Malaysia thấp hơn Việt Nam. - Thêm nghi phạm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị dẫn độ về Đức. - Cảnh sát Đức phá vỡ một băng đảng đưa lậu hơn 100 phụ nữ trẻ từ Việt Nam sang Đức làm gái mãi dâm. - Việt Nam thu được hơn 4.500 tỉ đồng từ Facebook, Google, Microsoft của Mỹ. Episode is LIVE Published: JUN. 10, 2022 @ 4PM Edit https://www.buzzsprout.com/882523/episodes# UNPUBLISH Add Chapter Markers https://www.buzzsprout.com/882523/episodes/10770675-tin-t-c-di-m-blogs-vietnamngaynay-th-sau-10-06-2022-ph-n-1/chapters Listeners can tap through & see what’s coming up. Create a Visual Soundbite https://www.buzzsprout.com/882523/episodes/10770675/soundbites/new Best way to share to social media for engagement. Share Episode On  Facebook http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.buzzsprout.com/882523/10770675 Twitter http://twitter.com/share?text=Listening+to+%22Tin+t%E1%BB%A9c+%26+%C4%90i%E1%BB%83m+Blogs+%23VietnamNgayNay.+Th%E1%BB%A9+S%C3%A1u+10.06.2022+%28Ph%E1%BA%A7n+1%29%22+at+&url=https%3A%2F%2Fwww.buzzsprout.com%2F882523%2F10770675 LinkedIn https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzsprout.com%2F882523%2F10770675 More Options Email Link to Episode https://www.buzzsprout.com/882523/episodes# Direct Link to MP3 https://www.buzzsprout.com/882523/episodes# Embed this ONE Episode https://www.buzzsprout.com/882523/episodes# View Episode Stats https://www.buzzsprout.com/882523/stats/episodes/10770675

56m
Jun 10, 2022
#DiemBlogs. Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma? & Thế giới quanh ta.

#DiemBlogs https://www.facebook.com/hashtag/diemblogs?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_-opAFdXQx8HQvtDIqv1mVcfXbjUYjCVBFss-m4qYHieBpGvAlNHaMzg_eTDZvuYq0jX52LKzh8P0gwtabBimCnF4-K8BShP0T75OCW__nkqhIDjt1-eF0vJFoB-X3U0jfqNGl0Q4_4umUeqNd-t0ePaLrRtO8A-420E-gVWpcGl03KJOzvXq7RQcKG2Dcbk-ej0uX3olZPlDtXjqPmOawdc6uiujzs-EPUt2L-vRhw&__tn__=*NK-y-R #VietnamNgayXua https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngayxua?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_-opAFdXQx8HQvtDIqv1mVcfXbjUYjCVBFss-m4qYHieBpGvAlNHaMzg_eTDZvuYq0jX52LKzh8P0gwtabBimCnF4-K8BShP0T75OCW__nkqhIDjt1-eF0vJFoB-X3U0jfqNGl0Q4_4umUeqNd-t0ePaLrRtO8A-420E-gVWpcGl03KJOzvXq7RQcKG2Dcbk-ej0uX3olZPlDtXjqPmOawdc6uiujzs-EPUt2L-vRhw&__tn__=*NK-y-R  #VietnamNgayNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngaynay?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_-opAFdXQx8HQvtDIqv1mVcfXbjUYjCVBFss-m4qYHieBpGvAlNHaMzg_eTDZvuYq0jX52LKzh8P0gwtabBimCnF4-K8BShP0T75OCW__nkqhIDjt1-eF0vJFoB-X3U0jfqNGl0Q4_4umUeqNd-t0ePaLrRtO8A-420E-gVWpcGl03KJOzvXq7RQcKG2Dcbk-ej0uX3olZPlDtXjqPmOawdc6uiujzs-EPUt2L-vRhw&__tn__=*NK-y-R & Thế giới quanh ta (Thứ hai 14.03.2022)  Giá xăng dầu tăng là niềm hạnh phúc của người dân? Tác giả Ngàn Hương.  #VietnamNgayXua https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngayxua?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_-opAFdXQx8HQvtDIqv1mVcfXbjUYjCVBFss-m4qYHieBpGvAlNHaMzg_eTDZvuYq0jX52LKzh8P0gwtabBimCnF4-K8BShP0T75OCW__nkqhIDjt1-eF0vJFoB-X3U0jfqNGl0Q4_4umUeqNd-t0ePaLrRtO8A-420E-gVWpcGl03KJOzvXq7RQcKG2Dcbk-ej0uX3olZPlDtXjqPmOawdc6uiujzs-EPUt2L-vRhw&__tn__=*NK-y-R Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma? Tác giả Mặc Lâm, Biên tập viên RFA. Ukraine: 90 trẻ em đã thiệt mạng vì chiến tranh. CSVN thông mà không minh trong vụ Ukraine  Tác giả Phạm Trần.

1h 0m
Mar 16, 2022
#VietnamNgayNay. #DiemBlogs Thứ Tư 16.02.2022

- Kiều hối và dòng ngoại tệ đẫm mồ hôi, nước mắt, vấy cả máu Tác giả: TRÂN VĂN https://www.voatiengviet.com/z/5288?fbclid=IwAR3hWY6tI9C9XXxg61Dw_yaRlSmbfSywTRmXLw98TR1b3Rcgu5iAjKOR4yk - Việt Nam ăn tết với tham nhũng Tác giả:  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdanlambaovn.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR09aXABAPM5q6qR4xGxJG72VF2ZJoGfUtcr_ZNUyWhSJrOQlBk58YIx6uU&h=AT3A8v2CznGI8kYRLOTyWqKp_eh0nOhkZymsmT_VWusowJERA2PtbvCrdqTnwnZIN2kpPQa3RTyXGqIPFfeRA-B7DPNoqmHWlJPQwulPsrJ3DmVrfD7GOvntwV1uPX0N1rRXBx4&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2Skk4FtMxUYAiHk45TsIOyME4tRMrpqVQOThpuFIfeUUSPvqGtdjbNVQLeR0jSUd7RQH09UtOqgtFzo_FaZeB43BU4if_BcDcxrijGPxdywW6iIe-CEVQYL-knkZzPOHqXlWVX1goq6PgXN7jurruaQu5j5J7UtzSGe-qboyRs4GbbkEMJzul8KTxfj946DdOu9e2lFzyK8YKAv_0 - Tham nhũng chính sách, làm mất máu kinh tế Việt Nam Tác giả: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdanlambaovn.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0cQZDR6E9sS3mWMJpdE4uziC9m8bxVSIdK-L5hY-Grff_nvIN32cGPlx0&h=AT3A8v2CznGI8kYRLOTyWqKp_eh0nOhkZymsmT_VWusowJERA2PtbvCrdqTnwnZIN2kpPQa3RTyXGqIPFfeRA-B7DPNoqmHWlJPQwulPsrJ3DmVrfD7GOvntwV1uPX0N1rRXBx4&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2Skk4FtMxUYAiHk45TsIOyME4tRMrpqVQOThpuFIfeUUSPvqGtdjbNVQLeR0jSUd7RQH09UtOqgtFzo_FaZeB43BU4if_BcDcxrijGPxdywW6iIe-CEVQYL-knkZzPOHqXlWVX1goq6PgXN7jurruaQu5j5J7UtzSGe-qboyRs4GbbkEMJzul8KTxfj946DdOu9e2lFzyK8YKAv_0

1h 0m
Feb 18, 2022
Điểm Tin: Tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2021 #NhanQuyenVn2021

Nhà sư Thích Chân Quang gây tranh cãi với luận án tiến sĩ về nhân quyền. Điểm Tin: Tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2021

1h 0m
Jan 10, 2022
Đầu năm 2022 & Ước nguyện của một người con Việt Nam.

Kính thưa quý khán thính giả, quý đồng hương trong và ngoài nước. Nhân loại đã trãi qua 2 năm, với biến động đại dịch cúm tàu, coronavirus. Trên thế giới này đã có hàng triệu gia đình mất mác người thân, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống tự do hằng ngày, kinh tế, công việc làm,…… chỉ vì con virus quái ác Corona! Tuy nhiên một điều khá quan trọng, mà hầu như thế giới này đã vô tình lãng quên! Đó là những quốc gia, bị khống chế từ hàng chục năm qua (Việt Nam) hàng trăm năm qua (Trung Cộng)! Những nơi này đã có hàng triệu triệu con người chết oan, và bị bức tử trong bốn bức tường! Họ tự “hiến xác” cho cuộc thử nghiệm, để rồi họ phải mang bệnh kinh niên: CÂM, MÙ, ĐIẾC mới có thể được tiếp tục tồn tại, trong địa ngục bao la mang tên CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ! Do đó một lần nữa, cũng như hàng chục lần khác trước đây,….. ước nguyện của Ngọc Khánh vẫn một: VIỆT NAM SỚM SẠCH BÓNG CỘNG SẢN, DÂN TỘC VN SẼ SỚM ĐƯỢC THOÁT NẠN ĐỘC TÀI CS !! Mong sao ngày càng đông hơn con số dân chúng VN hiểu được SỰ ĐOÀN KẾT & SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC là những cơn vũ bảo, không gì có thể cản ngăn được !! Chỉ cần mỗi người trong chúng ta #DungSoHai https://www.youtube.com/hashtag/dungsohai #HayDungLen https://www.youtube.com/hashtag/haydunglen …. thì chắc chắn phần thắng sẽ về tay nhân dân! (Dân tộc VN trên 90 triệu, tại sao lại phải chịu cúi đầu cho 5 triệu tên việt cộng cai trị chứ?) Hãy chứng minh cho thế giới này biết được: Ý CHÍ ĐỘC LẬP, DÂN TỘC VN HÀO HÙNG, KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC TRƯỚC BẠO QUYỀN, ĐỘC TÀI, ÁC BÁ ! Mong lắm thay !! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Trân trọng  Ngọc Khánh. Tiếng Nói Tự Do, Đan Mạch

1h 0m
Jan 03, 2022