V RADIO by Huong Nguyen

Huong Nguyen

About

I hope to share with you several interesting and valuable books and news I have read.
This is my small personal project to contribute to the community. The content is in Vietnamese. Thank you so much for your listening.

Các bạn cũng có thể nghe tại kênh YouTube: https://youtube.com/channel/UCmM1LbKV-NFJqmknL0v7ggg
Xin cảm ơn và chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn!

Available on

Community

204 episodes

Bảy cách cho đi hằng ngày

Bảy cách cho đi hằng ngày

3m
Feb 05
P9- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Mọi việc cần lượng sức mà làm

P9- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Mọi việc cần lượng sức mà làm- "Bạn có mong muốn thoát khỏi lo lắng và u buồn không? Có hi vọng xua đi những phiền muộn trong tâm hồn không? Vậy thì bắt đầu từ thời khắc này, hãy để cuốn sách cùng bạn tìm lại cái tôi tĩnh tâm ấy nhé"

9m
Jan 29
P8- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Trí tuệ của sự nhượng bộ

P8- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Trí tuệ của sự nhượng bộ - "Bạn có mong muốn thoát khỏi lo lắng và u buồn không? Có hi vọng xua đi những phiền muộn trong tâm hồn không? Vậy thì bắt đầu từ thời khắc này, hãy để cuốn sách cùng bạn tìm lại cái tôi tĩnh tâm ấy nhé"

6m
Jan 25
P7- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

P7- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

11m
Jan 21
P6- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

P6- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

8m
Jan 10
P5- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

P5- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

8m
Dec 25, 2022
P4- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

P4- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM

10m
Dec 17, 2022
SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - P3

SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - P3

9m
Dec 03, 2022
SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - P1

SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - P1

15m
Nov 22, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C22- CHƯƠNG CUỐI | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C22 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

20m
Nov 10, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C21 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C21 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

19m
Nov 08, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C20 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C20 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

19m
Nov 06, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C19 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C19 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

18m
Oct 31, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C18 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C18 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

21m
Oct 22, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C17 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C17 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

12m
Oct 16, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C16 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C16 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

18m
Oct 01, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C15 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C15 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

19m
Sep 25, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C14 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C14 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

19m
Sep 18, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C13 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C13 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

20m
Sep 17, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C12| DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C12 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

20m
Sep 11, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C11 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C11 | DƯƠNG THỤY

18m
Sep 04, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C10 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C10 | DƯƠNG THỤY

18m
Sep 04, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C9 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C9 | DƯƠNG THỤY

19m
Aug 28, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C8 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C8 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

18m
Aug 07, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C7 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C7 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

20m
Jul 24, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C5,6 DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Th

NHẮM MẮT THẤY PARIS C5, 6 DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

39m
Jul 17, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS C4 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Th

NHẮM MẮT THẤY PARIS C4 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

17m
Jul 09, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS P3 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS P3 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

6m
Jul 03, 2022
NHẮM MẮT THẤY PARIS P2 | DƯƠNG THỤY https://youtube.com/playlist?list=PLAojGnw8Otx-BTg-Xfb5_yXwZxm08

NHẮM MẮT THẤY PARIS P2 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

18m
Jul 02, 2022