Reading Station

Reading Station

About

Tớ là Trạm,
Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực.
Cảm ơn bạn đã ghé

Hộp thư tâm sự ẩn danh "Trạm" Cảm Xúc: readingstation.bio.link
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

Sử dụng tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất nhé!

Available on

Community

141 episodes

Đọc Sách Sáng - Hạnh Phúc Chết Đi Được | Ep 06

Ở Đọc Sách Sáng, Trạm sẽ cố gắng dậy sớm để đọc sách cùng mọi người, sẽ không hậu kì cắt ghép quá nhiều cũng như lồng nhạc nền. Mong sẽ có được một khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Mở đầu Đọc Sách Sáng với cuốn sách HẠNH PHÚC CHẾT ĐI ĐƯỢC - JENNY LAWSON Một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần. "Nghe như một sự kết hợp khủng khiếp nhỉ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, tôi bị tâm thần và một vài người trong số những kẻ cuồng loạn nhất mà tôi quen cũng vậy. Vì thế nếu bạn không thích cuốn sách này, chắc chắn bạn không đủ điên để thưởng thức nó. Dù sao, bạn đã thắng." - Jenny Lawson Biết thêm về Trạm tại: readingstation.bio.link https://readingstation.bio.link/

11m
Jan 10
Đọc Sách Sáng - Hạnh Phúc Chết Đi Được | Ep 05

Ở Đọc Sách Sáng, Trạm sẽ cố gắng dậy sớm để đọc sách cùng mọi người, sẽ không hậu kì cắt ghép quá nhiều cũng như lồng nhạc nền. Mong sẽ có được một khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Mở đầu Đọc Sách Sáng với cuốn sách HẠNH PHÚC CHẾT ĐI ĐƯỢC - JENNY LAWSON Một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần. "Nghe như một sự kết hợp khủng khiếp nhỉ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, tôi bị tâm thần và một vài người trong số những kẻ cuồng loạn nhất mà tôi quen cũng vậy. Vì thế nếu bạn không thích cuốn sách này, chắc chắn bạn không đủ điên để thưởng thức nó. Dù sao, bạn đã thắng." - Jenny Lawson "Tôi cân nhắc một lúc rồi quyết định rằng một Rory tàn tạ rách nát nhưng vẫn vui sướng đến ngây ngất thể hiện khá chính xác tư tưởng chủ đạo của tột cùng hạnh phúc. Rốt cuộc, phần thú vị nhất trong chung ta cứ không ngừng bị hủy hoại, được hàn gắn và rội lại vỡ tan tành một lần nữa." -Jenny Lawson, với căn bệnh tâm thần, đã nói trong chính quyển tự truyện của mình- Cũng là đoạn mình thích nhất chương sách ngày hôm nay. Biết thêm về Trạm tại: readingstation.bio.link https://readingstation.bio.link/

20m
Jan 08
Đọc Sách Sáng - Hạnh Phúc Chết Đi Được | Ep 04

Ở Đọc Sách Sáng, Trạm sẽ cố gắng dậy sớm để đọc sách cùng mọi người, sẽ không hậu kì cắt ghép quá nhiều cũng như lồng nhạc nền. Mong sẽ có được một khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Mở đầu Đọc Sách Sáng với cuốn sách HẠNH PHÚC CHẾT ĐI ĐƯỢC - JENNY LAWSON Một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần. "Nghe như một sự kết hợp khủng khiếp nhỉ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, tôi bị tâm thần và một vài người trong số những kẻ cuồng loạn nhất mà tôi quen cũng vậy. Vì thế nếu bạn không thích cuốn sách này, chắc chắn bạn không đủ điên để thưởng thức nó. Dù sao, bạn đã thắng." - Jenny Lawson Biết thêm về Trạm tại: readingstation.bio.link https://readingstation.bio.link/

28m
Jan 06
Đọc Sách Sáng - Hạnh Phúc Chết Đi Được | Ep 03

Ở Đọc Sách Sáng, Trạm sẽ cố gắng dậy sớm để đọc sách cùng mọi người, sẽ không hậu kì cắt ghép quá nhiều cũng như lồng nhạc nền. Mong sẽ có được một khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Mở đầu Đọc Sách Sáng với cuốn sách HẠNH PHÚC CHẾT ĐI ĐƯỢC - JENNY LAWSON Một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần. "Nghe như một sự kết hợp khủng khiếp nhỉ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, tôi bị tâm thần và một vài người trong số những kẻ cuồng loạn nhất mà tôi quen cũng vậy. Vì thế nếu bạn không thích cuốn sách này, chắc chắn bạn không đủ điên để thưởng thức nó. Dù sao, bạn đã thắng." - Jenny Lawson Biết thêm về Trạm tại: readingstation.bio.link https://readingstation.bio.link/

28m
Dec 14, 2022
Đọc Sách Sáng - Hạnh Phúc Chết Đi Được | Ep 02

Ở Đọc Sách Sáng, Trạm sẽ cố gắng dậy sớm để đọc sách cùng mọi người, sẽ không hậu kì cắt ghép quá nhiều cũng như lồng nhạc nền. Mong sẽ có được một khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Mở đầu Đọc Sách Sáng với cuốn sách HẠNH PHÚC CHẾT ĐI ĐƯỢC - JENNY LAWSON Một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần. "Nghe như một sự kết hợp khủng khiếp nhỉ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, tôi bị tâm thần và một vài người trong số những kẻ cuồng loạn nhất mà tôi quen cũng vậy. Vì thế nếu bạn không thích cuốn sách này, chắc chắn bạn không đủ điên để thưởng thức nó. Dù sao, bạn đã thắng." - Jenny Lawson Biết thêm về Trạm tại: readingstation.bio.link https://readingstation.bio.link/

22m
Dec 12, 2022
Đọc Sách Sáng - Hạnh Phúc Chết Đi Được | Ep 01

Ở Đọc Sách Sáng, Trạm sẽ cố gắng dậy sớm để đọc sách cùng mọi người, sẽ không hậu kì cắt ghép quá nhiều cũng như lồng nhạc nền. Mong sẽ có được một khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Mở đầu Đọc Sách Sáng với cuốn sách HẠNH PHÚC CHẾT ĐI ĐƯỢC - JENNY LAWSON Một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần. "Nghe như một sự kết hợp khủng khiếp nhỉ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, tôi bị tâm thần và một vài người trong số những kẻ cuồng loạn nhất mà tôi quen cũng vậy. Vì thế nếu bạn không thích cuốn sách này, chắc chắn bạn không đủ điên để thưởng thức nó. Dù sao, bạn đã thắng." - Jenny Lawson Biết thêm về Trạm tại: readingstation.bio.link //readingstation.bio.link

17m
Dec 12, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 14

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 36m
Nov 16, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 16

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 53m
Nov 15, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 15

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 25m
Nov 14, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 14

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

55m
Nov 13, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 13

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

51m
Nov 12, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 12

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 27m
Nov 10, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 11

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

53m
Sep 18, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 10

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 4m
Sep 15, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 9

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 15m
Sep 05, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 8

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

47m
Aug 27, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 7

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 9m
Aug 24, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 6

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 35m
Aug 22, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 5

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station | Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé | Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link | Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 43m
Aug 20, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 4

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station | Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé | Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link | Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

58m
Aug 16, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 3

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station | Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé | Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link | Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

58m
Aug 03, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 1

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station | Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé | Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link | Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

58m
Jul 25, 2022
[Song ngữ][reup] Harry Potter và Hòn đá phù thủy | Chương 1

Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station | Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé | Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.bio.link | Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: readingstation.radio@gmail.com

1h 21m
Jul 22, 2022
"Trạm" Cảm Xúc Ep 04.1 | Người Cũ Từng Thương

"Trạm" Cảm Xúc | Ep 04.1 - Người cũ từng thương ---------------- #rs_cfs_12 https://www.facebook.com/hashtag/rs_cfs_12?__eep__=6&__cft__[0]=AZXVWBxe-Xb8oiDU00a_-E43ubc3cd-qy12aS3OyHGZoUyTL5k472iHfYJMOeQOB-1UqNku33pbdIOhZKBWQvVFNLHx9npmRcCmF-IOs6xssvAMuVRXkrwpOC_yOcOW9yuvhsW55l3hb9ZYc5RVQlAny9iPdywbpAB7KBQckvzio9g&__tn__=*NK-R #tcx Tác giả: Ngộ "...Ngày hôm đó tệ ( không phải là thời tiết mà là tâm trạng của tôi thôi )  hôm đó thì 1 đám bạn 2 đứa quen có rủ đi chơi, tôi gọi hỏi thì cô ấy bảo đi riêng.  Cũng chả nghĩ gì nhiều,  cho đến khi tôi tới sớm hơn dự định 1 lúc thì tôi thấy cô ấy đang nắm tay rồi hôn người ta. Chà,  mà cay hơn nửa lại là 1 đứa con gái. Tôi bắt đầu nhớ lại bạn bè tôi có nói là dạo này có 1 bạn nữ hay thân với cô ấy,  tôi cứ nghĩ chỉ là bạn bè thôi,  ai ngờ đâu ..." --------------------- "Trạm" Cảm Xúc - Nơi mọi xúc cảm đều được lắng nghe

46m
Nov 08, 2021
[Song ngữ] Harry Potter và Phòng chứa bí mật | Chương 1

[Song ngữ] Harry Potter và Phòng chứa bí mật Chương 1: SInh nhựt buồn nhứt Tác giả: J.K. Rowling Giọng đọc: Stephen Fry; Reading Station Kết thúc năm đầu tiên đầy màu sắc tại Hogwarts, Harry Potter trở về sống cùng gia đình dì dượng Dursley. Dù nhà Dursley không bớt ghét Harry nhưng ít nhất thằng Dudley cũng dè chừng Harry hơn. Harry khoái cái trò hù thằng anh họ bằng những câu thần chú vô nghĩa, gia đình dì dường đâu có biết nó không được phép dùng phép thuật ngoài trường học. Nếu không chắc họ đã nhốt Harry vào gầm cầu thang chung với sách vở, chổi thần và đũa phép của cậu. Hôm nay là sinh nhật thứ 12 của Harry, chả bất ngờ gì khi dì dượng chẳng ai đếm xỉa, họ bận với buổi tiệc làm ăn tối nay. Nhưng điều đáng buồn là hai đứa bạn thân nhất của Harry là Hermione và Ron suốt cả mùa hè này chẳng 1 lá thư gửi cho cậu. Chẳng lẽ họ quên cậu rồi, chẳng lẽ tất cả về thế giới phù thủy đều chỉ là giấc mơ?! ... Tớ là Trạm, Ở Trạm có Podcast về sách và nguồn năng lượng Tích Cực. Cảm ơn bạn đã ghé Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.com Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: contact@blogcuatram.com Sử dụng tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất nhé!

44m
Nov 04, 2021
"Trạm" Cảm Xúc Ep 03 | Kỳ vọng - ĐỘNG LỰC hay GÁNH NẶNG

Bạn trót "giỏi giang" từ đầu, sau đó nhận được "kỳ vọng" từ người thân, rằng bạn sẽ "hơn nữa và hơn nữa". Hay sự "kỳ vọng" có trước để từ đó bạn có "động lực" để "giỏi giang"? Có khi nào bạn trong mắt mọi người, luôn là hình ảnh "mạnh mẽ" và "giỏi giang" để rồi bạn không dám dừng lại nghỉ ngơi, không dám tỏ ra mệt mỏi hay yếu đuối? Sợ rằng, họ không thể chấp nhận phiên bản "kém giỏi" đó của bạn? Rồi dần dần, bạn ghét chính sự yếu đuối trong mình? Phải mạnh mẽ? Phải tiếp tục chạy? Không được khóc? Không được than van? Hãy dừng lại vài giây, chỉ để tự hỏi, bạn có đang cố gắng vì điều mình say mê?! __________________ [TRÍCH LÁ THƯ SỐ 11 - "TRẠM CẢM XÚC"] " Em biết dù nãy giờ em chỉ viết tạp nham nhưng bản thân em khi viết ra những dòng này đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì em k muốn khóc. Mỗi lần em trực chuẩn bị khóc là em lại nghĩ: "mày giả trân vừa thôi, khóc lóc cái gì, mệt à". Em tuy là con gái, nhưng lại thuộc tuýp cao to, nên chẳng mấy ai nhìn vào muốn bảo bọc cả. Mà tính cách em thì lại k muốn bản thân dựa dẫm vào ai, em ngại họ phiền, cũng ngại họ nghĩ mình yếu đuối, em không thích thế. Nhưng thật sự tận sâu trong lòng, em vẫn mong họ để ý em 1 chút thôi, cũng đừng quên mất rằng bản thân em là đứa con gái mới 19 tuổi. Ba mẹ kì vọng em rất nhiều, bạn bè lại nghĩ em mạnh mẽ, bản thân em lại k cho phép mình được yếu đuối. Nên giờ có việc muốn chia sẻ em cũng chẳng có 1 ai." __________________ Dù là bất cứ câu chuyện gì, có cùng chủ đề hay không, tiêu cực hay tích cực, chỉ cần bạn muốn chia sẻ và tìm một nơi để cất giữ, hãy gửi về Hộp thư ẩn danh của "Trạm" Cảm Xúc. Vì với Trạm, mọi xúc cảm đều xúc đáng được lắng nghe.

44m
Oct 18, 2021
"Trạm" Cảm Xúc Ep 02 | Tình Chân Thật Trên Thế Giới Ảo

"Trạm" Cảm Xúc EP 02: TÌNH CHÂN THẬT TRÊN THẾ GIỚI ẢO Host: Reading Station Guest (khách mời): Quán Sách Cũ Phát sóng trực tiếp tại app OnMic Hộp thư ẩn danh: https://blogcuatram.bio.link https://blogcuatram.bio.link/?fbclid=IwAR27MZLPwB7VMkqFiMAGoM7WybJsteglVZrFbtIEvKuqynH0vSahIbQwY6c ___ Tình cảm thì không có biên giới, không phân biện khoảng cách, không gian. Người ta bảo, xa nhất, không phải là nửa vòng trái đất, nhưng là hai trái tim gần kề nhưng hướng về hai đầu ngược nhau. Nhưng trong cái thời đại của MXH, người ta kéo nhau lại gần hơn qua màn hình điện thoại. Liệu rằng độ chân thật của tình yêu (hay bất kỳ tình cảm nào khác) có tỉ lệ nghịch với độ dài khoảng cách? ___ Hãy kể Trạm nghe câu chuyện của chính bạn qua hộp thư ẩn danh: https://blogcuatram.bio.link https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogcuatram.bio.link%2F%3Ffbclid%3DIwAR043mLT_PKJ-JRk44-v0z0JHZfXMwA0259Q0-jr6L7sOLheiXHGXSkvecs&h=AT24_ceXQ3fJpND22OReYpfUOj3rpkrnUBMsBpeBEZLnJMPlEalfqBRPPicPoVM-hfCBmghykNgJMibju8ubeg6EQXVHIo-UxxMyfjD8yH_gGfIvzwn8E9feh_3vRKga8CCxYHt5T5sQh-neSBS9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0QyhSbq8zWzlGWdUKrvlJw5hA3TeAHouI0zu_PykGl_Qp7J7QBMEarB0RFM0j50UrVHygfjcCj7Ru3y_WrUj5GPGkmrkxIuGfA2etZdL7jubQeWmYnJcBCURHgtDlBFyB90Za30I3LhadJuVhWud73Qmj7U0NIQDwkojRbvVVIBVZvQBruH1Tt2olwM0mHynW1 Những cảm xúc của các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tại buổi phát sóng trực tiếp tại app OnMic. Cũng như phát lại trên kênh Podcast, Fanpage của Trạm ___ "Trạm" Cảm Xúc - nơi mọi xúc cảm được lắng nghe

1h 53m
Oct 11, 2021
"Trạm" Cảm Xúc Ep 01 | XHTD - Khi NẠN NHÂN thành TỘI NHÂN

Sau khi bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần, những nạn nhân thay vì nhận được sự yêu thương, chữa lành từ gia đình, thì một số nạn nhân lại nhận sự chỉ trích, đổ lỗi, tấn công tinh thần từ chính những người thân của mình "mày cũng phải "như nào" với nó thì nó mới **** mày chứ" "ra đường ăn mặc kín cổng cao tường thì đâu ai làm gì mày" "lỡ rồi thì thôi, còn sống nhăn răng ra đấy mà" "chú/bác đùa, nựng yêu một chút chứ có gì mà mày làm quá lên" ... và rất nhiều câu nói khác Bạn có đã, đang là nạn nhân của những tổn thương như thế? Hay những câu chuyện từ người thân, bạn bè xung quanh? Trạm rất vui nếu nhận được những câu chuyện của các bạn qua hộp thư "Trạm" Cảm Xúc tại blogcuatram.com "Trạm" Cảm Xúc - Nơi mọi xúc cảm được lắng nghe

1h 12m
Oct 04, 2021
Con chim xanh biếc bay về | Chương 19+20

Con chim xanh biếc bay về | Nguyễn Nhật Ánh Phần 2, chương 19+20 Vào cuối năm cấp một, đây có lẽ là biến cố lớn trong cuộc đời Sâm. Bà nội và các cô của cậu luôn chì chiết mẹ, vì càng lớn, cậu càng chẳng có điểm nào giống ba. Bà nội liên tục ép ba phải xét nghiệm DNA, nhưng vì tôn trọng vợ mình, cũng là sợ cái kết quả xấu nhất nên ông nhất quyết phản đôi. Cho đến một tối, mẹ Sâm bảo chồng mình hãy cứ xét nghiệm đi, nếu ông tin bà. Bà không muốn tiếp tục những ngày tháng bị nhục mạ, chì chiết từ nhà chồng. Chỉ có cách này mới đem những ngày tháng yên ấm về với gia đình Sâm mà thôi. Nhưng không ai ngờ được, nhất là mẹ Sâm. Chính kết quả xét nghiệm đó đã đẩy bà đến con đường cùng. Gieo mình xuống sông là cách duy nhất mà nghĩ ra trong chiều mưa hôm đó để rửa sạch nỗi oan của mình. Từ ngày mẹ mất, Sâm chỉ muốn một mình, ngay cả Khuê, cậu cũng đẩy ra xa. Còn về chuyện Sâm không phải con của ba cậu, thật may là trong làng không ai hay biết. ... Reading Station https://blogcuatram.com/ - Trạm Đọc là kênh podcast mà các bạn có thể ghé đến nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tớ là Trạm. Ở Trạm có sách do tớ đọc, cảm ơn các bạn đã ghé! Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.com https://blogcuatram.com/ Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: contact@blogcuatram.com https://contact@blogcuatram.com/ Sử dụng tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất nhé!

33m
Sep 26, 2021
Con chim xanh biếc bay về | Phần 2, chương 17+18

Con chim xanh biếc bay về | Nguyễn Nhật Ánh Phần 2, chương 17+18 Ở phần 2, chúng ta được nghe câu chuyện qua ngôi kể của Sâm. Hóa ra, Sâm chính là Sẹo. Và anh đã nhận ra Khuê  ngay từ buổi phỏng vấn với cô. Nhưng Sâm cố tình im lặng giấu kín. Từng đoạn ký ức tuổi thơ của Sâm về Khuê hiện lên rõ nét. Không hiểu tại sao, mà dù bị Khuê bắt nạt lên bờ xuống ruộng nhưng Sâm vẫn luôn thương nhớ cô bạn gái này. Trong những ngày ấu thơ đó cũng có cả hình ảnh của thằng Quyền. Từ nhỏ Sâm và Khuê đã có ác cảm với Quyền. Và khi biết Quyền đã từng dạm hỏi Khuê không thành, Sâm bỗng lo lắng. Dường như Quyền luôn là khởi nguồn cho những nổi bất hạnh của Sâm Vì sao vậy? ... Reading Station https://blogcuatram.com/ - Trạm Đọc là kênh podcast mà các bạn có thể ghé đến nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tớ là Trạm. Ở Trạm có sách do tớ đọc, cảm ơn các bạn đã ghé! Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.com https://blogcuatram.com/ Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: contact@blogcuatram.com https://contact@blogcuatram.com/ Sử dụng tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất nhé!

30m
Sep 25, 2021