Phương Chi Podcast

Chi

About

Podcast of Phuong Chi from HCM City.Chào các bạn!Bạn đang đến với kênh Podcast của Phương Chi để nghe chia sẻ về giá trị cuộc sống mỗi tối. Đặc biệt, bạn sẽ có thể cùng tôi thưởng thức các món ăn ngon của các quán ăn đáng để ý. Những cách để chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình, cũng như các câu chyện hay của các tác giả uy tín trong xã hội. Tôi chúc các bạn buổi tối vui vẻ, cuộc đời an yên

Available on

Community

30 episodes

GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (20) - TRỞ LẠI ĐÀ LẠT

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng  Chương Trở lại Đà Lạt    Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #trởlạiĐàLạt #Gánhgánhgồnggồng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

8m
Dec 29, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (19) - SAIGON - TP.HCM

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng  Chương Sài Gòn - TP.HCM    Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #HồikýđạodiễnXuânPhượng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

24m
Dec 24, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (18) - QUÊ NGOẠI

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng    - Chương Quê ngoại  và  Chương Đà Nẵng, Nha Trang, tháng 3.1975  Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

15m
Dec 14, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (17) Huế ngày trở lại

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

5m
Dec 07, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (16) - SỐNG VỚI NGƯỜI TỐT...

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

22m
Dec 06, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (15)- CẬU BÉ 9 TUỔI CẦM SÚNG

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

15m
Dec 05, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (14) - Vĩ Tuyến 17...

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

23m
Dec 04, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (13) - Giã từ binh nghiệp...

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

25m
Dec 03, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG (12) - Khu tập thể số 1 Lê Phụng Hiểu

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

37m
Dec 02, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG -11 (Tất cả cho Điện Biên Phủ và Trở về Hà Nội)

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng  Chương : Tất cả chho ĐIỆN BIÊN PHỦ và TRỞ VỀ HÀ NỘI    Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

15m
Nov 12, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 10 - LÀM BÁO "CÔNG TÁC THÓC GẠO"

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng  Chương: Làm báo "Công tác thóc gạo"    Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

10m
Nov 11, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 9

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #ĐạodiễnXuânPhượng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

11m
Nov 10, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 8

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi    Ngày hôm trước, đọc chương Chế tạo thuốc nổ, cảm xúc không tốt lắm,  đến chương Sinh con đầu long, càng tệ,, cảm thấy không đạt nên mình không post. Mình không nghĩ có nhiều người đã ngóng chờ chương mới đến vậy. Cảm ơn các bạn đã yêu thích Hồi Ký của Đaọ diễn Xuân Phượng. Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #ĐạodiễnXuânPhượng   Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

10m
Nov 09, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 7

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #ĐạodiễnXuânPhượng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

36m
Nov 06, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 6

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh Gồng Gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #ĐạodiễnXuânPhượng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

14m
Nov 06, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG -5

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #ĐạodiễnXuânPhượng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

19m
Nov 04, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 4

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi   Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #Gánhgánhgồnggồng #ĐạodiễnXuânPhượng Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

9m
Nov 03, 2021
GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG - 3

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi  Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng     Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. ..  #LifeStyle  #PodcastPhuongChi #phuongchi.buzzsprout.com Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

5m
Nov 02, 2021
Gánh Gánh Gồng Gồng (2)

Chào mừng bạn đến với kênh  Podcast của Phương Chi ... Sáng hôm sau, ba tôi lại đưa tôi đến trường. Được xe đạp sướng mê nên tôi quên việc phải khóc để xin ba không đi học. Đến lớp, bà giáo trả vở chính tả. Đến tên tôi, bf mở vở và giơ cao lên trước cả lớp: "Đời tôi chưa bao giờ được cười nhiều như thế này. Em viết một thứ tiếng không ai có thể hiểu nổi". Tôi mở vở. Một con zẻo to tướng màu đỏ, với những dấu hỏi, những dấu chấm than chằng chịt đè lên mỗi chữ viết của tôi. Cả lớp cười ồ lên. Tôi đứng trân người, không khóc nổi... #GánhGánhGồngGồng #ĐạodiễnphimtàiliệuXuânPhượng #PodcastPhuongChi,  #LifeStyle

10m
Nov 01, 2021
Gánh Gánh Gồng Gồng (1)

Chào mừng bạn đến với Podcast của Phương Chi Hồi ký Gánh Gánh gồng gồng Đạo diễn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình quý tộc phong kiến, đạo diễn Xuân Phượng đi theo kháng chiến từ năm 16 tuổi. Đạo diễn Xuân Phượng ghi tên mình vào lịch sử phim tài liệu Việt Nam, với các tác phẩm “Việt Nam và chiếc xe đạp” (1974), “Khi tiếng súng vừa tắt” (1975), “Khi những nụ cười trở lại” (1976), “Hai tiếng quê hương” (1978), “Tôi viết bài ca hồi sinh” (1979)… Tuy nhiên, những bộ phim tài liệu dù lừng lẫy đến đâu cũng không thể phản ánh hết cuộc đời nhiều thăng trầm của đạo diễn Xuân Phượng. .. #LifeStyle #PodcastPhuongChi

13m
Oct 31, 2021
Bạn có đi chơi Halloween không?

Chào mừng bạn đến với kênh Podcast của Phương Chi Vào ngày 1/11 hàng năm, người Celt sẽ tổ chức lễ hội Samhain để đánh dấu cho sự kết thúc của mùa hè và thời tiết chuyển sang đông, đây cũng là thời điểm để khởi đầu một năm mới. Họ tin rằng khi mùa hè kết thúc và mùa đông lạnh lẽo, tràn đầy bóng tối bắt đầu thì vào đêm trước của năm mới (tức ngày 31/10) ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mờ nhạt. Điều này khiến cho những linh hồn đã khuất có thể tìm được đường về cõi người sống, tìm cách để hồi sinh. Vào ngày này, người dân thường dập tắt các đám lửa trong nhà của họ, biến bản thân trở nên lạnh lẽo và hy vọng các linh hồn sẽ bỏ qua. Các hoạt động phổ biến trong lễ hội Halloween là trick-or-treat (trẻ con hoá trang đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin bánh kẹo), dự tiệc hóa trang, đốt lửa, khắc bí ngô, các trò đùa, xem phim hoặc kể chuyện kinh dị. Nhưng ở Việt Nam nói chung và TP.HCM, đi chơi đêm Halloween chủ yếu là hóa trang  rồi tụ tập vui chơi là chính... #Halloween #Lifestyle  #Phong cách sống

7m
Oct 30, 2021
Nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình

Chào mừng bạn đến với kênh Podcast của Phương Chi Không ít người cho rằng nghệ thuật tổ chưc cuộc sống gia đình chỉ bắt đầu khi người ta lập gia đình, họ có biết đâu, chính cách nghĩ  này khiến họ lúng túng và bế tắc. Thật ra nền tảng của tổ chức cuộc sống gia đình phải được nghiêm túc bàn đến ngay trong quá trình tìm hiểu và đôi bên nam nữ phải coi là những thỏa ước chặt chẽ, cùng hứa suốt đời không ai  được tự ý làm sai... #LIfeSile #PodcastPhuowngChi

7m
Oct 29, 2021
Bạn có phải là nạn nhân phẫu thuật thẩm mỹ không?

Chào mừng bạn đến với kênh Podcast của Phương Chi. Bạn có phải là nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ không?  Câu dụ dỗ làm đẹp từ các quảng cáo là "sự tự tin về ngoại hình sẽ mang lại năng lượng tích cực, từ đó mang lại hạnh phúc". Hạnh phúc - thật dễ dàng tìm thấy từ những nhát dao. ... Người ta hay đổ lỗi cho tay nghề bác sĩ trong nước không bằng bác sĩ Hàn Quốc. Không thể phủ nhận nền công nghệ giải phẫu thẩm mỹ Hàn Quốc phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, những ai biết tiếng Hàn đều biết những bài báo đưa tin về các vụ kiện kinh dị của trong lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ tại tòa án, nhất là vụ án một cựu nữ hoàng sắc đẹp ở đây đã nâng ngực hỏng với hậu quả khủng khiếp khiến cô chịu một loạt các bệnh nhiễm trùng, và cuối cùng kết thúc với một bộ ngực mà một bên ngực lớn hơn nhiều so với bên còn lại. Hơn thế, khuôn mặt của nữ hoàng sắc đẹp ngày nào giờ đây trở thành một khuôn mặt đơ và lệch lạc như ma-nơ-canh bị hỏng. Cô đau đớn thốt lên: Phẫu thuật thẩm mỹ giống như một cơn nghiện, nếu bạn sửa mắt, bạn sẽ muốn muốn mũi. Và hậu quả là bạn trở thành nạn nhân của nó. #Beauty, #LàmĐẹp #Thẩmmỹviện, #Nạnnhân

13m
Oct 24, 2021
Nước từ trường, khôi phục năng lượng vốn có của nước tự nhiên

Chào mừng bạn đến với kênh Podcast của Phương Chi. Nước từ trường là nước thu được bằng cách cho nước đi qua nam châm vĩnh cửu được sản xuất đặc biệt có thể kích hoạt và ion hóa các phân tử nước để thay đổi cấu trúc của nó thành hình lục giác.  Nước giàu năng lượng từ tính. Năng lượng từ tính, hay năng lượng từ trường có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe, bao gồm trong đó là khả năng phục hồi sức khoẻ cho tế bào, tăng cường năng lực sản xuất chất chống oxy hoá.  #LifeStyle, #Phongcaschsống #Nướctừtrường #Nướcchốngoxyhóa #PodcastPhuongChi

8m
Oct 22, 2021
Chăm sóc da đón Noel và Tết cần chú ý gì?

POdcast Hello Phương Chi Chăm sóc da chuẩn bị đón Noel và Tết.  Ngày 20 tháng 10 đã qua nhưng chị em chúng ta vẫn đang tiếp tục làm phụ nữ. Đã làm phụ nữ thì ai cũng tốn không nhiều thì ít thời gian vào chuyện làm đẹp. Cuối thu sang đông rồi, mặc dù mùa đông miền Nam, nhà nào cũng vẫn bật quạt rần rần, vậy chúng ta phải chăm sóc da như thế nào?  Mời các bạn cùng nghe Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM chia sẻ nhé! #Beauty, #Làmđẹp #ChămsócdađónNoelvàTết #Chămsócdachốngnám #TSBSLeThaiVanThanh #PodcastPhuongChi

11m
Oct 21, 2021
Những sai lầm của chị em khi chăm sóc da

Chào mừng bạn đến với kênh Podcast của Phương Chi Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài Những sai lầm thường gặp khi chăm sóc da nhé.  Chia sẻ với chúng ta là Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh - trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da của Bẹnh viện Đại học Y dược TP.HCM #Beauty #Làmđẹp #Chawmsocdasailam #Taarytrangdanhanh #PodcastPhuowngChi

14m
Oct 20, 2021
Đường tình duyên của các công chúa thời Lý

"Cuối năm 2017, ông Đào Nam Sơn, Tổng biên tập tạp chí Thế giới trong ta (cơ quan của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam) mời  tôi tham gia cộng tác với tạp chí. Để giúp tôi có được không gian và phạm vi nội dung thật thoáng đãng, một chuyên mục mới đã được mở ra có tên gọi là DỌC NGANG THẾ SỰ" -  Tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thuần" #Giớithiệusách, #Book #DọcngangThếsự #ĐườngtìnhduyêncủacáccôngchúathờiLý #PodcastPhuongChi

9m
Oct 18, 2021
Những cung bậc đời thường

Giới thiệu sách "Những cung bậc đời thường" của Tiến sĩ Tâm lý Lý Thị Mai Vui buồn ư? Sung sướng  hay nặng lòng lo lắng ư? Cất tiếng cười vang hay day dứt mãi ư? Hẳn thật sâu trong ký ức hay chỉ chợt thoáng qua trong tâm tưởng ư? Đó chính là cung bậc khác nhau của đời thường, không ai tránh hết và cũng không nên quá bận tâm lo lắng né tránh mãi... #Chuyengiatamly #Sachchiase #PodcastPhuongChi

7m
Oct 17, 2021
Những điều cần chú ý khi thương lượng lương

Chào mừng bạn đến với kênh Podcast của Phương Chi Cuộc sống của bạn đã trở lại bình thường sau thời gian giãn cách dài ngày chưa?  Nhìn dòng người lao động rời khỏi thành phố trở về quê, không chỉ buồn mà tôi biết nhiều bạn đang rất rối rắm, hoang mang. Nhiều người mất việc đi tìm việc mới. Nhiều người lại đang “đứng núi này trông núi nọ” nhìn sang các công ty tuyển dụng tìm người cho các vị trí vừa trống vắng…  Chuyển việc không phải luôn tốt nhưng vẫn luôn là một cơ hội. Cơ hội để mình hiểu mình hơn. Và khi tìm việc, vấn đề đầu tiên luôn quan trọng và khó khan với rất nhiều người, đó la thương lượng Lương.  #Book #PodcastPhuongChi, #Thươnglượnglương #Chuyệndilàm

10m
Oct 15, 2021
Riêu cua và Tổ ấm

Chuyện bếp núc Ông bà mình có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Để xây dựng và gìn giữ tổ ấm của mình của mình, cái bếp khó tách rời khỏi đàn bà. Vậy bạn có bao nhiêu món ăn "tủ" để giữ ấm ngôi nhà của mình? #Food #danongxaynha #danbaxaytoam #HelloChipodcast Support the show https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/ (https://www.patron.com/phuongchi.buzzsprout.com/)

6m
Oct 09, 2021