Kinh-Tài Radio

Kinh-Tài Radio

About

Thông Tin Kinh tế Tài chính Chắt lọc Hàng ngày Trong tuần | Phát sóng lúc 12h45, GMT+7

Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify v.v...

Available on

Community

170 episodes

Thứ Ba, 17-01-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Jan 17
Thứ Sáu, 13-01-2023

Tin Quốc Tế: __ __ Tin Trong Nước: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

15m
Jan 13
Thứ Năm, 12-01-2023

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

16m
Jan 12
Thứ Tư, 11-01-2023

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

19m
Jan 11
Thứ Tư, 07-12-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

15m
Dec 07, 2022
Thứ Hai, 05-12-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Dec 05, 2022
Thứ Tư 30-11-222

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

14m
Nov 30, 2022
Thứ Hai 28-11-2022

Tin Quốc Tế: __ __ Tin Trong Nước: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

17m
Nov 28, 2022
Thứ Năm, 24-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Nov 24, 2022
Thứ Tư, 23-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

12m
Nov 23, 2022
Thứ Hai, 21-11-2022

TIN TRONG NƯỚC: Xây dựng kịch bản tăng trưởng và ngân sách 2023 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có chuyển biến tích cực Cổ phiếu ngân hàng bớt hấp dẫn ? Dệt may thích ứng với khó khăn trong 2023 TIN QUỐC TẾ: TQ đóng cửa 1 số trường học ở Bắc Kinh vì Covid TQ giữ nguyên lãi suất điều hành chính Chứng khoán châu Á và giá dầu giảm Ấn độ và Mỹ là điểm đến ưa thích của nhà đầu tư 2022 Fed có thể tăng 70-100bps --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Nov 22, 2022
Thứ Sáu 18-11-2022

Tin Trong Nước : __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Nov 18, 2022
Thứ Năm 17-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Nov 17, 2022
Thứ Tư 16-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

17m
Nov 16, 2022
Thứ Ba 15-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

17m
Nov 15, 2022
Thứ Hai 14-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

15m
Nov 14, 2022
Thứ Sáu 11-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

18m
Nov 11, 2022
Thứ Năm 10-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ Lạm phát ở Ấn độ chững lại __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

20m
Nov 10, 2022
Thứ Tư 09-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

14m
Nov 09, 2022
Thứ Ba 08-11-2022

Trái phiếu DN mua lại tăng Cổ phiếu bds tiếp tục giảm sâu TQ tiếp tục thắt chặt covid Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ Chiến tranh crypto --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

11m
Nov 08, 2022
Thứ Hai 07-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

16m
Nov 07, 2022
Thứ Sáu 04-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

12m
Nov 04, 2022
Thứ Năm 03-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

17m
Nov 03, 2022
Thứ Tư 02-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

17m
Nov 02, 2022
Thứ Ba, 01-11-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

20m
Nov 01, 2022
Thứ Hai 31-10-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

15m
Oct 31, 2022
Thứ Ba, 25-10-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

16m
Oct 25, 2022
Thứ Hai, 24-10-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

16m
Oct 24, 2022
Thứ Sáu, 21-10-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

16m
Oct 21, 2022
Thứ Tư, 19-10-2022

Tin Trong Nước: __ __ Tin Quốc Tế: __ __ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kinhtairadio/message

16m
Oct 19, 2022