Học tiếng Anh cùng Bite-size English Takeaway

v for vien

About

Học tiếng Anh thông dụng cùng V (V for VIEN). V có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). Ngoài Việt Nam, V từng học tập, sống và làm việc tại Anh và Singapore. V từng làm trong nhiều lĩnh vực với những vai trò khác nhau. Trước khi lập podcast và blog V for VIEN, V là biên tập viên, phát thanh viên và dẫn chương trình truyền hình, thực hiện nội dung bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tham khảo thêm: https://vforvien.wixsite.com/vien

Available on

Community

27 episodes

Five words of 2021 | 5 từ của năm 2021

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/five-words-of-the-year-2021

16m
Dec 31, 2021
Ways to say 'Can I talk to you?' - Part 2 | Các cách nói tương tự 'Can I talk to you?' - Phần 2

LINK XEM NỘI DUNG CỦA TẬP: HTTPS://VFORVIEN.WIXSITE.COM/VIEN/POST/WAYS-TO-SAY-CAN-I-TALK-TO-YOU-PART-2

9m
Nov 28, 2021
Ways to say "Can I talk to you?" Part 1 | Các cách nói tương tự "Can I talk to you?" Phần 1

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/ways-to-say-can-i-talk-to-you-part-1

14m
Sep 30, 2021
5 common English phrases to use in daily conversation - P4 (5 cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hằng ngày)

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/5-common-english-phrases-to-use-in-daily-conversation-part-4

12m
Aug 16, 2021
5 common English phrases to use in daily conversation - P3 (5 cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hằng ngày)

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/5-common-english-phrases-to-use-in-daily-conversation-part-3

11m
Jul 05, 2021
5 common English phrases with 'head' (5 cụm từ tiếng Anh thông dụng với 'head')

Link nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/5-common-english-phrases-with-head

11m
Jun 15, 2021
5 common English phrases to use in daily conversation - P2 (5 cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hằng ngày)

LINK XEM NỘI DUNG CỦA TẬP: HTTPS://VFORVIEN.WIXSITE.COM/VIEN/POST/5-COMMON-ENGLISH-PHRASES-TO-USE-IN-DAILY-CONVERSATION-PART-2

11m
May 17, 2021
5 common English phrases to use in daily conversation - P1 (5 cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hằng ngày)

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/5-common-english-phrases-to-use-in-daily-conversation

9m
Mar 28, 2021
5 phrasal verbs with 'sit' (5 cụm động từ với 'sit')

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/5-phrasal-verbs-with-sit

11m
Mar 14, 2021
3 useful expressions to talk about uncertain situations (cách nói về tình hình/tình huống không chắc chắn)

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/3-useful-expressions-to-talk-about-uncertain-situations

8m
Mar 02, 2021
Idiomatic pairs: 3 common pairs of nouns (Cặp từ thành ngữ: 3 cặp danh từ thông dụng)

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/idiomatic-pairs-pairs-of-nouns

9m
Feb 15, 2021
Get it out of your system

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/get-something-out-of-your-system

4m
Jan 24, 2021
Words of the year 2020

Link nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/words-of-the-year-2020

10m
Jan 10, 2021
Idiomatic pairs: 3 common pairs of adjectives (cặp từ thành ngữ: 3 cặp tính từ thông dụng)

Link xem nội dung của tập: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/idiomatic-pairs-3-pairs-of-adjectives

7m
Dec 20, 2020
3 other ways to say you're in a hurry or under time pressure (khi bạn đang vội hoặc bị áp lực về thời gian)

Link xem nội dung: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/3-ways-to-say-you-re-in-a-hurry-or-under-time-pressure

6m
Dec 06, 2020
I didn't see it coming & I didn't sign up for this (unexpected situations - các tình huống không trông đợi)

Link xem nội dung và ví dụ: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/i-didn-t-see-it-coming-and-i-didn-t-sign-up-for-this

6m
Nov 22, 2020
It's a no-brainer. Simples!

Link xem lại nội dung và ví dụ: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/no-brainer-simples

5m
Nov 08, 2020
Elision: Understand how native English speakers speak (lược bỏ âm trong phát âm và khi nói tiếng Anh)

Elision - lược bỏ âm là gì? Vì sao và khi nào thì lược bỏ âm? 'Family' phát âm với 2 hay 3 âm tiết? Và một số trường hợp lược bỏ âm điển hình. Xem tóm lược nội dung và ví dụ: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/english-pronunciation-elision

12m
Oct 24, 2020
In the workplace | useful phrases with 'CATCH'

Xử lý việc tồn đọng, theo kịp, hàn huyên, tạm biệt...và hơn thế. Hội thoại và từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-useful-english-phrases-with-catch

9m
Oct 11, 2020
In the workplace | work nine-to-five or flexitime?

Làm theo giờ hành chính, làm thời gian linh hoạt, làm việc đêm ngày...và hơn nữa. Từ vựng và hội thoại: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-work-nine-to-five-or-flexitime

9m
Sep 27, 2020
In the workplace | fill in for me, then fill me in

Đến trễ, làm thay, báo lại ... cùng một số từ vựng khác. Hội thoại & từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-fill-in-for-me-fill-me-in

7m
Sep 20, 2020
10 different ways to say or mean 'Thank you'

Các cách nói lời cảm ơn, thể hiện sự cảm kích khác nhau, từ trịnh trọng đến thân mật, thoải mái ... Từ vựng và ví dụ: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/10-different-ways-to-say-thank-you

10m
Sep 13, 2020
Useful expressions to talk about making decisions

'Sleep on it': 'ngủ' đã, để mai tính? Cân nhắc, phân vân, giằng xé ... và một số cách nói khác trong tiếng Anh khi phải lựa chọn, ra quyết định | Hội thoại & từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/useful-expressions-making-decisions

12m
Sep 06, 2020
Do you make this mistake ... 'alot'? 5 cặp từ tiếng Anh cơ bản dễ nhầm với nhau

‘alot’ hay ‘a lot’? ‘everyday’ hay ‘every day’? ‘fewer’ hay ‘less’? … và hơn thế nữa. | Từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/do-you-make-this-mistake-a-lot

8m
Aug 30, 2020
10 expressions with 'Heart'

Từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/bite-size-english-takeaway-10-expressions-with-heart | ‘take heart’ khác với ‘take it to heart’ như thế nào? ‘wear your heart on your sleeve’: tim ‘mặc' nơi tay áo? Cùng tìm hiểu 10 cách biểu đạt suy nghĩ,...

10m
Aug 23, 2020
Running on fumes? Call in sick!

Đuối sức rồi? Gọi điện báo ốm thôi! Cùng nghe V chia sẻ một số từ vựng và cách nói khi chúng ta bị ốm hay không được khoẻ nhé.

11m
Aug 16, 2020
Welcome! Chào các bạn!

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bite-size English Takeaway. Lý do ra đời và nội dung của podcast là gì? Các bạn hãy cùng nghe V chia sẻ nhé.Tìm hiểu thêm: https://vforvien.wixsite.com/vien

1m
Aug 16, 2020