Goldenlifes - Chia sẻ động lực và nghị lực sống

Goldenlifes & Waves

About

“Không gì là không thể.” – Một câu châm ngôn quen thuộc mà mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có niềm tin vào điều này trong những lúc khó khăn. Đến với Goldenlifes, bạn sẽ nhìn ra được những vấn đề và đối mặt với chúng một cách tích cực hơn.

Những nội dung của Goldenlifes mang lại bao gồm những kinh nghiệm của những người đã đạt được thành công, những bài học quý giá được đúc kết từ những thất bại, những lời khuyên hữu ích về những điều bạn nên tập trung và thực hiện, giúp bạn tìm lại được định hướng cho mình, xây dựng phiên bản tốt nhất của chính bạn và đạt được động lực mạnh mẽ để đương đầu với mọi thách thức trong cuộc sống.

---
Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
© Bản quyền thuộc về Goldenlifes

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

Available on

Community

10 episodes

Mạnh Dạn Giao Tiếp - Không Phải Ai Cũng Biết l Goldenlifes

MẠNH DẠN GIAO TIẾP - KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT L GOLDENLIFES Mạnh Dạn Giao Tiếp - Không Phải Ai Cũng Biết l Goldenlifes * Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

3m
Jun 19, 2020
Video Tạo Động Lực - Bây Giờ Hoặc Không Bao giờ l Goldenlifes

VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ L GOLDENLIFES Video Tạo Động Lực - Bây Giờ Hoặc Không Bao giờ l Goldenlifes * Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

3m
Jun 15, 2020
Thủ Phạm Giết Chết Thời Gian Của Bạn l Goldenlifes

THỦ PHẠM GIẾT CHẾT THỜI GIAN CỦA BẠN L GOLDENLIFES THỦ PHẠM GIẾT CHẾT THỜI GIAN CỦA BẠN L GOLDENLIFES Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

5m
Jun 12, 2020
Video Tạo Động Lực - Lật Sang Trang Mới l Goldenlifes

VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - LẬT SANG TRANG MỚI L GOLDENLIFES VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - LẬT SANG TRANG MỚI L GOLDENLIFES Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

2m
Jun 08, 2020
Video Tạo Động Lực - Nỗi Đau Lớn Nhất l Goldenlifes

VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - NỖI ĐAU LỚN NHẤT L GOLDENLIFES VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - NỖI ĐAU LỚN NHẤT L GOLDENLIFES Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

3m
Jun 05, 2020
Làm Sao Để Tối Đa Hiệu Suất Và Năng Lượng Bản Thân l Goldenlifes

LÀM SAO ĐỂ TỐI ĐA HIỆU SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG BẢN THÂN L GOLDENLIFES LÀM SAO ĐỂ TỐI ĐA HIỆU SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG BẢN THÂN L GOLDENLIFES Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

5m
Jun 05, 2020
Video Tạo Động Lực - Đánh Trả Lại l Goldenlifes

VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - ĐÁNH TRẢ LẠI L GOLDENLIFES Video Tạo Động Lực - Đánh Trả Lại l Goldenlifes * Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

2m
May 30, 2020
3 Tuyệt Kỹ Khiến Bạn Cực Kỳ Tự Tin Trong Giao Tiếp l Goldenlifes

3 TUYỆT KỸ KHIẾN BẠN CỰC KỲ TỰ TIN TRONG GIAO TIẾP L GOLDENLIFES 3 Tuyệt Kỹ Khiến Bạn Cực Kỳ Tự Tin Trong Giao Tiếp l Goldenlifes * Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

5m
May 28, 2020
Video Tạo Động Lực - Sẵn Sàng Đánh Đổi l Goldenlifes

VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI L GOLDENLIFES Video Tạo Động Lực - Sẵn Sàng Đánh Đổi l Goldenlifes * Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

2m
May 26, 2020
Video Tạo Động Lực - LÝ DO Của Bạn Là Gì? l Goldenlifes

Video Tạo Động Lực - LÝ DO Của Bạn Là Gì? l Goldenlifes VIDEO TẠO ĐỘNG LỰC - LÝ DO CỦA BẠN LÀ GÌ? L GOLDENLIFES Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA © Bản quyền thuộc về Goldenlifes Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

3m
May 23, 2020