Giáo Xứ Cao Xá

Giáo Xứ Cao Xá

About

Đây là trang Radio từ Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Hạt Tây Ninh - Giáo Phận Phú Cường.

Available on

Community

31 episodes

#18 | 13/02/2022 | Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên

Bài Giảng Trong Thánh Lễ Chiều Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên ngày 13/02/2022 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Hạt Tây Ninh - Giáo Phận Phú Cường.

11m
Feb 13, 2022
#17 | 12/02/2022 | Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên

Bài Giảng Trong Thánh Lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào Thứ Bảy ngày 12/02/2022 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Hạt Tây Ninh - Giáo Phận Phú Cường.

8m
Feb 12, 2022
Tuần Cửu Nhật Kính LTX Chúa

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót của Hội Mân Côi Thánh Đaminh tại Giáo Xứ Cao Xá - Tây Ninh

4h 59m
Feb 11, 2022
Kinh Mân Côi

Đọc Kinh Mân Côi 5 Sự: Vui Thương Mừng Sáng của Hội Mân Côi Thánh Đaminh.

2h 44m
Feb 11, 2022
#16 | 11/02/2022 | Bài Giảng Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Bài giảng trong Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào Thứ Sáu ngày 11/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. giảng lễ.

9m
Feb 11, 2022
#15 | 10/02/2022 | Thứ Năm Tuần V Thường Niên

Bài giảng trong Thánh Lễ Thứ Năm Tuần V Thường Niên ngày 10/02/2022 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

6m
Feb 10, 2022
#14 | 21/10/2021 | Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên

Bài giảng Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên ngày 21/10/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

9m
Oct 21, 2021
#13 | 20/10/2021 | Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên

Bài giảng Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên ngày 20/10/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

7m
Oct 20, 2021
#12 | 19/10/2021 | Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

Bài giảng Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên ngày 19/10/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

8m
Oct 19, 2021
#11 | 18/10/2021 | Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

Bài giảng Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên ngày 18/10/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

7m
Oct 18, 2021
#10 | 17/10/2021 | Sáng Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Bài giảng sáng Chúa Nhật XXIX Thường Niên B ngày 17/10/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

8m
Oct 17, 2021
#09 | 16/10/2021 | Thứ Bảy - CN XXIX Thường Niên B

Bài giảng Thứ Bảy - Chúa Nhật XXIX Thường Niên B ngày 16/10/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

10m
Oct 16, 2021
#09 | 15/10/2021 | Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Bài Giảng trong Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - Thứ Sáu 15/10/2021 của lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

12m
Oct 15, 2021
#08 | 13/10/2021 | Lễ Đức Mẹ Fatima

Bài giảng trong Thánh Lễ Kỷ Niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13/10/2021 của lm. Antôn Nguyễn Thành Chương, OP.

8m
Oct 13, 2021
#07 | 13/10/2021 | Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Fatima

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Fatima ngày 13/10/2021 của lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

11m
Oct 13, 2021
#06 | Thứ Ba Tuần XXVIII TN | 12/10/2021

Bài giảng Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên ngày 12/10/2021 của lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

6m
Oct 12, 2021
#05 | Thứ Hai XXVIII TN | 11/10/2021

Bài Giảng Thứ Hai Tuần XXVIII TN ngày 11/10/2021 của lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

8m
Oct 11, 2021
#04 | Chuỗi Kinh Mân Côi và Mệnh Lệnh Fatima | 11/10/2021

Truyện tích 100 về Chuỗi Kinh Mân Côi với chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima qua giọng đọc Lê Quang.

10m
Oct 10, 2021
#03 | Lịch Sử Kinh Mân Côi | 11/10/2021

Lịch Sử Kinh Mân Côi qua giọng đọc Tuấn Trần.

6m
Oct 10, 2021
#02 | Lịch Sử Tượng Fatima | 11/10/2021

Bài Đọc: Lịch Sử Tượng Fatima qua giọng đọc Mộng Tuyền.

7m
Oct 10, 2021
#3 | Chúa Nhật XXVIII TNB | 10/10/2021

Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII TNB ngày 10/10/2021 của lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

11m
Oct 10, 2021
#1. Chuỗi Hạt Mân Côi Với Giờ Lâm Chung

Audio Truyện Tích Mân Côi 98: Chuỗi Hạt Mân Côi Với Giờ Lâm Chung Giọng đọc: Mộng Tuyền

4m
Oct 10, 2021
#02 | Thứ Năm Tuần Thánh | 01/04/2021

Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly ngày 01/04/2021 tại Giáo Xứ Cao Xá.

12m
Apr 01, 2021
#01 | Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay | 26/03/2021

Bài giảng Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay ngày 26/03/2021 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

9m
Mar 26, 2021
#6 | Các Câu Hỏi Thắc Mắc Về Mùa Chay | 24/03/2021

Nói Chuyện Chuyên Đề: Các Câu Hỏi Thắc Mắc Về Mùa Chay - Khách mời: Thầy Đaminh Nguyễn Công Thuấn, OP.

18m
Mar 24, 2021
#05 | Giáo Dân Mong Đợi Gì Ở Bài Giảng Của Linh Mục? | 24/03/2021

Suy Niệm "Giáo Dân Mong Đợi Gì Ở Bài Giảng Của Linh Mục?" - bài viết của Aug. Trần Cao Khải.

15m
Mar 24, 2021
#04 | Con Đường Thập Giá | 23/03/2021

Suy Niệm "Con Đường Thập Giá" vào Chúa Nhật Lễ Lá do các giọng đọc thuộc Giáo Xứ Cao Xá trình bày.

16m
Mar 23, 2021
#03 | Kỷ Vật Tình Yêu | 23/03/2021

Suy Niệm "Kỷ Vật Tình Yêu" trước Thứ Năm Tuần Thánh của linh mục Anton Nguyễn Văn Độ qua giọng đọc của ông Gioan Bt. Nguyễn Văn Độ.

10m
Mar 23, 2021
#02 | Ai Là Người Bị Ném Đá | 22/03/2021

Suy Niệm "Ai là người bị ném đá" qua giọng đọc Mộng Tuyền.

10m
Mar 22, 2021
#01 | Hãy Trả Lời Cho Chính Mình | 22/03/2021

Đây là cuộc đối chất giữa một Giáo Dân 2021 và nhân vật lịch sử Philatô qua giọng đọc của Sr. Maria Xuân Phương và ông Đaminh Văn Chưởng.

6m
Mar 22, 2021