DHC Healthcare Podcast

DHC Vietnam

About

Podcast về chăm sóc sức khỏe, đời sống và tâm lý được tài trợ bởi DHC Vietnam. Postcard được host bởi Hải Phạm, một dược sĩ với trên 10 năm làm nghiên cứu và phát triển thuốc. Mình mong những kiến thức mình chia sẻ trong DHC Healthcare có thể giúp các bạn chăm sóc tốt hơn sức khỏe bản thân cũng như gia đình và những người quan trọng xung quanh bạn.[English]Podcast on health care, life and psychology sponsored by DHC Vietnam.Postcard is hosted by Hai Pham, a pharmacist with over 10 years in pharmaceutical research and development. I hope that the knowledge I share in DHC Healthcare can help you take better care of your health as well as your family and important people around you.

Available on

Community

1 episodes

Episode 01: Về DHC Healthcare Podcast và mình - Dr. Sea

Mình là Hải Phạm, các bạn có thể gọi mình là Dr. Sea! Mình tốt nghiệp tiến sĩ năm 2013, sau 4 năm tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Cuba, Tây Ban Nha và tu nghiệp tại Châu Âu.  Lĩnh vực nghiên cứu của mình là hóa dược và trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu và phát triển thuốc mới. Là một dược sĩ, với trên 10 năm làm nghiên cứu và phát triển thuốc, mình mong những kiến thức mình chia sẻ trong DHC Healthcare có thể giúp các bạn chăm sóc tốt hơn sức khỏe bản thân cũng như gia đình và những người quan trọng xung quanh bạn. Nào hãy cùng lắng nghe, trải nghiệm và sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày bạn nhé!

5m
Aug 17, 2021