Chuyện nghề Thiết Kế

Thu Thảo Nguyễn

About

Series podcast trải nghề - chia sẻ về các khía cạnh khi làm nghề thiết kế đồ họa/sáng tạo hình ảnh tại Việt Nam. Nội dung được thực hiện bởi host Thu Thảo - Thiết kế dễ ẹc.

———

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜!

𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: thietkedeec.com
𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘: vt.tiktok.com/kUH83s/
𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘: https://www.facebook.com/tiktokdesigntut
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚: @thietkedeec
𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒: behance.net/Lepetitpain
𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒: youtube.com/thietkedeec
LinkedIn: linkedin.com/in/thu-thảo-nguyễn-90b146227/

Available on

Community

7 episodes

Chuyện học tiếng Anh

Học tiếnh Anh - chuyện không chỉ của riêng designer mà của bất kỳ ai! Trong tập podcast này mình dựa trên kinh nghiệm học tiếng anh của bản thân và những kiến thức đọc được từ sách. Những điều mình chia sẻ trong tập podcast này không chỉ giúp việc học tiếng Anh mà thực ra là học bất cứ điều gì. Cơ bản là bạn tìm được cho mình động lực đủ lớn và tìm được sự yêu thích, niềm vui trong quá trình đạt được mục tiêu, dấu mốc đặt ra. Hy vọng chủ đề của tập 'Chuyện học tiếng Anh' trong Chuyện nghề thiết kế podcast sẽ giúp bạn có thêm những cân nhắc cho chính mình nhé. Sách 'Atomic habits' của James Clear: https://www.opportunitiesforyouth.org/wp-content/uploads/2021/04/Atomic_Habits_by_James_Clear-1.pdf Ủng hộ sách bản quyền nha: https://www.lazada.vn/products/sach-doc-tu-cai-thien-thoi-quen-nguyen-tu-cua-james-ro-rang-mot-cach-de-dang-va-da-duoc-chung-minh-i1527529254-s6415652313.html Bản tiếng Việt: https://nhasachphuongnam.com/vi/thay-doi-ti-hon-hieu-qua-bat-ngo.html Video animation tóm tắt: https://www.youtube.com/watch?v=PZ7lDrwYdZc Mình thực sự tò mò về các bạn lắm, những người nghe chiếc podcast nhỏ bé của mình, vậy nên đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ các câu chuyện của bạn với mình thông qua email và gửi tới địa chỉ thietkedeec@gmail chấm com nhé, mình rất mong được kết nối với các bạn nhiều hơn đó. ——— 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜! 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: thietkedeec.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthietkedeec.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K0dd76C5jzqemN3ex1qaoKMR-YbOuY0ewgYDSt75_rhXE6EQhWP0evFs&h=AT3x5BdTL5U-F44ln3akuqAvlGNxKEm1PFUVaCcDrCPpsKfnT7v089quJGlfVZcmIG6EfVRH_WTHja5yReNVzQvjaAB-BkWn8iMM_OL_yawxDMblqEnRk6Fo4q8nRquP4y2qm5doHA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘: tiktok.com/@design.tutorials https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FkUH83s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IEgQLhdUiBHVYw5mTWqsF0aGvQMHyVWAAASbcossWhxDTU6QQPijm7Bg&h=AT1GB_ZFzQhvqdkWEURoYctm--eTobps7iG2Hf2NVSbT4viHF6rQuTr1NlXnm6N837SbX2SUH3Grl3XX6Tvg5ktFdYLkVcpzkxD5Tp5884bFztJUTLc6dAPAs5i-4nMa3FWcZg12Vg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚: https://www.instagram.com/thietkedeec/ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒: behance.net/Lepetitpain http://behance.net/Lepetitpain?fbclid=IwAR0u45CuqQwyMVwwXmJ_DHEZjdVL8u9zfjU5um_J3R_DcxmPV2xMPSEnjPw 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒: youtube.com/thietkedeec https://youtube.com/thietkedeec?fbclid=IwAR2XFlQU5CL24Xv23bOSRrvdz4U8LU5gxVydjECmLgUglGT_uSmwKp8j36c 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑒𝑑𝐼𝑛: https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/ http://linkedin.com/in/thu-th%E1%BA%A3o-nguy%E1%BB%85n-90b146227/

14m
Sep 18, 2022
Chuyền làm freelance

Hmmm, làm freelance graphic designer - 1 lựa chọn chắc hẳn các bạn đi làm thiết kế đều từng nghĩ tới lựa chọn này. Mình cũng thế, mình rất thích tự do. Và trong vòng 3 năm qua, mình luôn tìm cách để "ra riêng", để thực sự tự do. Tập podcast này dựa trên 2 lần "xổ lồng" bay đi tìm chủ nghĩa tự do cho bản thân, tuy rằng mình không thành công nhưng ít nhất mình đã học hỏi được rất nhiều, hiểu bản thân hơn và tìm được môi trường + cách làm việc phù hợp với chính mình, không còn băn khoăn hay hoài nghi nữa. Hy vọng chủ đề của tập này trong Chuyện nghề thiết kế podcast sẽ giúp bạn có thêm những cân nhắc cho chính mình nhé. Mình thực sự tò mò về các bạn lắm, những người nghe chiếc podcast nhỏ bé của mình, vậy nên đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ các câu chuyện của bạn với mình thông qua email và gửi tới địa chỉ thietkedeec@gmail chấm com nhé, mình rất mong được kết nối với các bạn nhiều hơn đó. ——— 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜! 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: thietkedeec.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthietkedeec.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K0dd76C5jzqemN3ex1qaoKMR-YbOuY0ewgYDSt75_rhXE6EQhWP0evFs&h=AT3x5BdTL5U-F44ln3akuqAvlGNxKEm1PFUVaCcDrCPpsKfnT7v089quJGlfVZcmIG6EfVRH_WTHja5yReNVzQvjaAB-BkWn8iMM_OL_yawxDMblqEnRk6Fo4q8nRquP4y2qm5doHA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘: tiktok.com/@design.tutorials https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FkUH83s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IEgQLhdUiBHVYw5mTWqsF0aGvQMHyVWAAASbcossWhxDTU6QQPijm7Bg&h=AT1GB_ZFzQhvqdkWEURoYctm--eTobps7iG2Hf2NVSbT4viHF6rQuTr1NlXnm6N837SbX2SUH3Grl3XX6Tvg5ktFdYLkVcpzkxD5Tp5884bFztJUTLc6dAPAs5i-4nMa3FWcZg12Vg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚: https://www.instagram.com/thietkedeec/ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒: behance.net/Lepetitpain http://behance.net/Lepetitpain?fbclid=IwAR0u45CuqQwyMVwwXmJ_DHEZjdVL8u9zfjU5um_J3R_DcxmPV2xMPSEnjPw 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒: youtube.com/thietkedeec https://youtube.com/thietkedeec?fbclid=IwAR2XFlQU5CL24Xv23bOSRrvdz4U8LU5gxVydjECmLgUglGT_uSmwKp8j36c 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑒𝑑𝐼𝑛: https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/ http://linkedin.com/in/thu-th%E1%BA%A3o-nguy%E1%BB%85n-90b146227/

9m
Jul 31, 2022
Cái giá của việc tự học

Mình nghĩ nếu bạn có quan tâm tới nghề thiết kế đồ họa thì chắc hẳn bạn cũng từng đắn đo suy nghĩ về việc tự học hay đi học ở trung tâm, trường lớp? Vì mình cũng thế, và trong quá trình mình làm kênh tiktok thiết kế dễ ẹc cũng rất nhiều bạn hỏi mình câu hỏi này. Chính vì thế mình quyết định làm tập podcast này, dựa trên những điều mình đã trải nghiệm khi tự học và tìm được cơ hội làm việc để sống với nghề. Hy vọng chủ đề của tập này trong Chuyện nghề thiết kế podcast sẽ giúp bạn có thêm sự chắc chắn trong việc lựa chọn cách nạp kiến thức cho bản thân. Mình thực sự tò mò về các bạn lắm, những người nghe chiếc podcast nhỏ bé của mình, vậy nên đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ các câu chuyện của bạn với mình thông qua email và gửi tới địa chỉ thietkedeec@gmail chấm com nhé, mình rất mong được kết nối với các bạn nhiều hơn đó. ——— 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜! 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: thietkedeec.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthietkedeec.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K0dd76C5jzqemN3ex1qaoKMR-YbOuY0ewgYDSt75_rhXE6EQhWP0evFs&h=AT3x5BdTL5U-F44ln3akuqAvlGNxKEm1PFUVaCcDrCPpsKfnT7v089quJGlfVZcmIG6EfVRH_WTHja5yReNVzQvjaAB-BkWn8iMM_OL_yawxDMblqEnRk6Fo4q8nRquP4y2qm5doHA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘: tiktok.com/@design.tutorials https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FkUH83s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IEgQLhdUiBHVYw5mTWqsF0aGvQMHyVWAAASbcossWhxDTU6QQPijm7Bg&h=AT1GB_ZFzQhvqdkWEURoYctm--eTobps7iG2Hf2NVSbT4viHF6rQuTr1NlXnm6N837SbX2SUH3Grl3XX6Tvg5ktFdYLkVcpzkxD5Tp5884bFztJUTLc6dAPAs5i-4nMa3FWcZg12Vg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚: https://www.instagram.com/thietkedeec/ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒: behance.net/Lepetitpain http://behance.net/Lepetitpain?fbclid=IwAR0u45CuqQwyMVwwXmJ_DHEZjdVL8u9zfjU5um_J3R_DcxmPV2xMPSEnjPw 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒: youtube.com/thietkedeec https://youtube.com/thietkedeec?fbclid=IwAR2XFlQU5CL24Xv23bOSRrvdz4U8LU5gxVydjECmLgUglGT_uSmwKp8j36c 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑒𝑑𝐼𝑛: https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/ http://linkedin.com/in/thu-th%E1%BA%A3o-nguy%E1%BB%85n-90b146227/

7m
Jun 01, 2022
Sáng tạo và kỷ luật

Sáng tạo là sự phá vỡ quy luật và những nguyên tắc nhưng điều đó có đồng nghĩa với vô kỷ luật? Cùng Thảo nhìn nhận về định nghĩa là mối quan hệ tương quan giữa 2 phạm trù Sáng tạo và Kỷ luật nhé. Link video mình nhắc tới trong podcast: BAUGASM: https://www.instagram.com/baugasm/?hl=en VASJEN KATRO CHIA SẺ Ở TEDTALK: https://www.youtube.com/watch?v=ibPErXHHiTU Video cảm hứng từ PETER MCKINNON: https://www.youtube.com/watch?v=-8j5rVjkf0M ——— 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜! 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: thietkedeec.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthietkedeec.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K0dd76C5jzqemN3ex1qaoKMR-YbOuY0ewgYDSt75_rhXE6EQhWP0evFs&h=AT3x5BdTL5U-F44ln3akuqAvlGNxKEm1PFUVaCcDrCPpsKfnT7v089quJGlfVZcmIG6EfVRH_WTHja5yReNVzQvjaAB-BkWn8iMM_OL_yawxDMblqEnRk6Fo4q8nRquP4y2qm5doHA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘: tiktok.com/@design.tutorials https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FkUH83s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IEgQLhdUiBHVYw5mTWqsF0aGvQMHyVWAAASbcossWhxDTU6QQPijm7Bg&h=AT1GB_ZFzQhvqdkWEURoYctm--eTobps7iG2Hf2NVSbT4viHF6rQuTr1NlXnm6N837SbX2SUH3Grl3XX6Tvg5ktFdYLkVcpzkxD5Tp5884bFztJUTLc6dAPAs5i-4nMa3FWcZg12Vg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚: https://www.instagram.com/thietkedeec/ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒: behance.net/Lepetitpain http://behance.net/Lepetitpain?fbclid=IwAR0u45CuqQwyMVwwXmJ_DHEZjdVL8u9zfjU5um_J3R_DcxmPV2xMPSEnjPw 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒: youtube.com/thietkedeec https://youtube.com/thietkedeec?fbclid=IwAR2XFlQU5CL24Xv23bOSRrvdz4U8LU5gxVydjECmLgUglGT_uSmwKp8j36c 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑒𝑑𝐼𝑛: https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/ http://linkedin.com/in/thu-th%E1%BA%A3o-nguy%E1%BB%85n-90b146227/

6m
May 03, 2022
Lộ trình sự nghiệp nghề thiết kế

Bạn đã bao giờ nghĩ tới những định hướng trong nghề của mình chưa? Liệu những cơ hội và vị trí nào mà mình có thể nhắm tới khi làm nghề thiết kế đồ họa? Cùng mình bàn luận nhé! Link video mình nhắc tới trong podcast: https://www.youtube.com/watch?v=qs-RdywOCRE&t=1443s ——— 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜! 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒:thietkedeec.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthietkedeec.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K0dd76C5jzqemN3ex1qaoKMR-YbOuY0ewgYDSt75_rhXE6EQhWP0evFs&h=AT3x5BdTL5U-F44ln3akuqAvlGNxKEm1PFUVaCcDrCPpsKfnT7v089quJGlfVZcmIG6EfVRH_WTHja5yReNVzQvjaAB-BkWn8iMM_OL_yawxDMblqEnRk6Fo4q8nRquP4y2qm5doHA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘:tiktok.com/@design.tutorials https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FkUH83s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IEgQLhdUiBHVYw5mTWqsF0aGvQMHyVWAAASbcossWhxDTU6QQPijm7Bg&h=AT1GB_ZFzQhvqdkWEURoYctm--eTobps7iG2Hf2NVSbT4viHF6rQuTr1NlXnm6N837SbX2SUH3Grl3XX6Tvg5ktFdYLkVcpzkxD5Tp5884bFztJUTLc6dAPAs5i-4nMa3FWcZg12Vg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚:https://www.instagram.com/thietkedeec/ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒:behance.net/Lepetitpain http://behance.net/Lepetitpain?fbclid=IwAR0u45CuqQwyMVwwXmJ_DHEZjdVL8u9zfjU5um_J3R_DcxmPV2xMPSEnjPw 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒:youtube.com/thietkedeec https://youtube.com/thietkedeec?fbclid=IwAR2XFlQU5CL24Xv23bOSRrvdz4U8LU5gxVydjECmLgUglGT_uSmwKp8j36c LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/ http://linkedin.com/in/thu-th%E1%BA%A3o-nguy%E1%BB%85n-90b146227/

7m
Mar 12, 2022
Mình đã trở thành nhà Thiết kế đồ họa như thế nào?

Tập đầu tiên để chúng ta làm quen với nhau, cùng ngồi xuống làm ly trà và nghe mình kể chuyện về hành trình đổi sang nghề thiết kế của mình nhé! ——— 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜! 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒:thietkedeec.com https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthietkedeec.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K0dd76C5jzqemN3ex1qaoKMR-YbOuY0ewgYDSt75_rhXE6EQhWP0evFs&h=AT3x5BdTL5U-F44ln3akuqAvlGNxKEm1PFUVaCcDrCPpsKfnT7v089quJGlfVZcmIG6EfVRH_WTHja5yReNVzQvjaAB-BkWn8iMM_OL_yawxDMblqEnRk6Fo4q8nRquP4y2qm5doHA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘:tiktok.com/@design.tutorials https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvt.tiktok.com%2FkUH83s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IEgQLhdUiBHVYw5mTWqsF0aGvQMHyVWAAASbcossWhxDTU6QQPijm7Bg&h=AT1GB_ZFzQhvqdkWEURoYctm--eTobps7iG2Hf2NVSbT4viHF6rQuTr1NlXnm6N837SbX2SUH3Grl3XX6Tvg5ktFdYLkVcpzkxD5Tp5884bFztJUTLc6dAPAs5i-4nMa3FWcZg12Vg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3R0m1SflAtFuPmL6jhbVOrZ2dCo_sEbH8MQm9o_tnPnx1ZCT7vhlW1GSGhM8zXOd-Y5YAgIB1gZlUqhHjUkw0wlvLekIceHDEerhVFtmIezSIZjGVw5NLck0tlaoycaspTXdNOIFoCsFrZfn-rd-J9ZkvIaRWvJgZjYavoA0yCXOgxZVjnISwstNiG31ESk8MaOg 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚:https://www.instagram.com/thietkedeec/ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒:behance.net/Lepetitpain http://behance.net/Lepetitpain?fbclid=IwAR0u45CuqQwyMVwwXmJ_DHEZjdVL8u9zfjU5um_J3R_DcxmPV2xMPSEnjPw 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒:youtube.com/thietkedeec https://youtube.com/thietkedeec?fbclid=IwAR2XFlQU5CL24Xv23bOSRrvdz4U8LU5gxVydjECmLgUglGT_uSmwKp8j36c LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/ http://linkedin.com/in/thu-th%E1%BA%A3o-nguy%E1%BB%85n-90b146227/

13m
Feb 03, 2022
#0: Trải nghề sáng tạo hình ảnh

Gửi lời chào nồng ấm tới các bạn từ host Thu Thảo, mong các bạn đồng hành và trải nghề cùng mình, chúng ta cùng khám khá chuyện làm nghề sáng tạo hình ảnh nhé.

1m
Jan 19, 2022