VOV2 - Việt Nam tôi: Trải lòng của mẹ liệt sỹ PCCC Nguyễn Đình Phúc
FEB 03
Description Community
About

Trong ngôi nhà tập thể cũ, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ của liệt sỹ PCCC, hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc hàn huyên về chuyện năm qua, về cái Tết đầu tiên vắng con. Với chị đó là trải nghiệm của nội tâm.

Comments