VOV2 - Việt Nam tôi: Đầu Xuân nói chuyện chữ "Tình"
JAN 30
Description Community
About

Chữ "tình" có một vị trí đặc biệt trong tiếng Việt, phản ánh thế giới tinh thần của người Việt. Cùng PGS.TS Trương Thị Nhàn, Trường Đại học Khoa học Huế trao đổi về chữ “Tình” một bản sắc riêng trong tiếng Việt.

Comments