VOV2 - Tư vấn: Tặng cho tài sản có điều kiện
JAN 28
Description Community
About

Tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ là việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi sang tên đổi chủ tài sản, nghĩa vụ có còn phải thực hiện nữa hay không?

Comments